Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
Bài 1 trang 55 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 55 vở bài tập Địa lí 7, Thế giới chúng ta đang sống: a. Thật rộng lớn, biểu hiện ở sự to rộng của

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 55 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào các chỉ tiêu phân loại đã học, hãy xếp các nước trong bảng thống kê trang 81 SGK thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, rồi ghi vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 55 vở bài tập Địa lí 7, Hãy điền vào lược đồ (H.17) trang sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 56 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 56 vở bài tập Địa lí 7, Châu lục có diện tích nhỏ nhất thế giới là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 56 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 56 vở bài tập Địa lí 7, Có thu nhập bình quân đầu người trên 20 000 USD/năm hiện nay là những nước vùng:

Xem lời giải

Bài 6 trang 56 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 56 vở bài tập Địa lí 7, Chỉ tiêu nào không được tính đến, khi đánh giá về trình độ phát triển kinh tế xã hội của một nước?

Xem lời giải

Bài 7 trang 56 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 56 vở bài tập Địa lí 7, Sự khác nhau giữa các lục địa, chủ yếu dựa vào sự khác nhau về:

Xem lời giải