Bài 19. Môi trường hoang mạc

Bình chọn:
4.8 trên 77 phiếu
Bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 42 vbt Địa lí 7, Đặc điểm của khí hậu hoang mạc

Xem chi tiết

Bài 2 trang 42 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 42 vbt Địa lí 7, Nêu một số cách thích nghi của động vật và thực vật trong môi trường khắc nghiệt của hoang mạc vào bảng dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 42 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 42 vbt Địa lí 7, Dựa vào Lược đồ Thế giới (H.12) dưới đây, hãy: a. Điền tên các đường: xích đạo, chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 43 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 43 vbt Địa lí 7, Trên thế giới, khu vực có khí hậu hoang mạc phân bố ở:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 43 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 43 vbt Địa lí 7, Châu lục có kiểu khí hậu hoang mạc khắc nghiệt nhất hiện nay là:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 43 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 43 vbt Địa lí 7, Nét khác biệt tiêu biểu nhất giữa hai kiểu khí hậu hoang mạc nóng và hoang mạc lạnh ở:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 43 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 43 vbt Địa lí 7, Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng quyết định sự có mặt các loài thực vật và động vật trong môi trường hoang mạc là

Xem chi tiết