Chương IV - Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
Bài 1 trang 46 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 46 vbt Địa lí 7, Tính chất khắc nghiệt của khí hậu đới lạnh biểu hiện ở đặc điểm:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 46 vở bài tập Địa lí 7

Đới lạnh được xem là hoang mạc lạnh của Trái Đất, vì:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 46 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 46 vbt Địa lí 7, Cuộc sống đặc biệt của giới thực vật và động vật ở đới lạnh: a. Động vật ở đới lạnh thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt nhờ cơ thể

Xem chi tiết

Bài 4 trang 47 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 47 vbt Địa lí 7, Dựa trên đọan văn mô tả cuộc sống của người I-nuc, hãy nêu cách sống thích nghi của dân tộc phương Bắc này:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 47 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 47 vbt Địa lí 7, Đới lạnh là khu vực giới hạn từ:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 47 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 47 vbt Địa lí 7, Đới lạnh của bán cầu Bắc là khu vực có hiện tượng:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 47 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 47 vbt Địa lí 7, Cảnh quan phổ biến nhất của đới lạnh:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 48 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 48 vbt Địa lí 7, Nêu các hoạt động kinh tế truyền thống của các dân tộc phương Bắc có tên trong bảng dưới đây?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 48 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 8 trang 48 vbt Địa lí 7, Tập tính nào không phải là cách thích nghi của động vật vào mùa đông ở đới lạnh?

Xem chi tiết

Bài 9 trang 48 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 9 trang 48 vbt Địa lí 7, Cuộc sống ở đới lạnh chỉ sinh động trong thời kì:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 49 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 49 vbt Địa lí 7, * Các tài nguyên chính của đới lạnh:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 49 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 49 vbt Địa lí 7, Hãy điền các nội dung sau vào sơ đồ (H.14) thể hiện mối quan hệ giữa môi trường với con người ở đới lạnh: - Khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 50 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 50 vở bài tập Địa lí 7, Ở môi trường đới lạnh, dân cư thường phân bố tập trung trong các vùng:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 50 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 50 vbt Địa lí 7, Loài gia súc thân thuộc đối với các dân tộc sinh sống ở đới lạnh là:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 50 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 50 vbt Địa lí 7, Hoạt động kinh tế mới đã bắt đầu phát triển gần đây ở đới lạnh là:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 50 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 50 vbt Địa lí 7, Vấn đề nào chưa phải là mối lo hiện nay ở đới lạnh?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất