Chương X - Châu Âu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 109 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 109 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào lược đồ thiên nhiên châu Âu hình 51.1 SGK, hãy ghi tóm tắt đặc điểm phân bố các loại địa hình chính và nêu một số địa hình tiêu biểu theo bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 109 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 51.1 và 51.2 SGK, nêu nhận xét: - Phía Tây châu Âu có khí hậu ấm áp, mưa nhiều hơn phía Đông nhờ:

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 109 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào ghi chú của lược đồ hình 36, hãy xác định tên các vùng núi cổ (A,B), các mạch núi trẻ (1,2) và các đồng bằng lớn (I,II) ở châu Âu như dưới đây: Tô màu để phân biệt rõ hơn 3 vùng địa hình chính:

Xem lời giải

Bài 4 trang 111 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 111 vở bài tập Địa lí 7, Điểm nào sau đây không phải đặc điểm của vị trí địa lý châu Âu:

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 111 vở bài tập Địa lí 7, Chiếm ưu thế ở châu Âu là dạng địa hình:

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 111 vở bài tập Địa lí 7, Các bán đảo lớn ở miền Nam Âu theo thứ tự từ Đông sang Tây, lần lượt là:

Xem lời giải

Bài 7 trang 111 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 111 vở bài tập Địa lí 7, Đồng bằng dạng bồn địa lớn nhất ở châu Âu là:

Xem lời giải

Bài 1 trang 111 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 111 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào các biểu đồ khí hậu hình 52.1, hình 52.2, hình 52.3 trang 156, 157 SGK, hãy lập bảng so sánh sự khác biệt giữa các kiểu khí hậu ôn đới ở châu Âu:

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 112 vở bài tập Địa lí 7, Sử dụng các kí hiệu (hoặc tô màu tùy chọn) như gợi ý ở phần ghi chú trên lược đồ hình 37 dưới đây, để: a. Mô tả sự phân bố các kiểu khí hậu ở châu Âu

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 112 vở bài tập Địa lí 7, Hãy xác định kiểu môi trường tương ứng với đặc điểm khí hậu, sông ngòi và thảm thực vật ở châu Âu bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 113 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 113 vở bài tập Địa lí 7, Thảm thực vật tiêu biểu cho vùng Bắc Biển Đen và vùng Đông Nam châu Âu là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 113 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 113 vở bài tập Địa lí 7, Nước có ba kiểu khí hậu cùng lúc trên lãnh thổ ở châu Âu là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 113 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 6 trang 113 vở bài tập Địa lí 7, Nước nào sau đây có kiểu khí hậu ôn đới hải dương đặc trưng nhất của châu Âu

Xem lời giải

Bài 7 trang 113 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 7 trang 113 vở bài tập Địa lí 7, Trong môi trường ôn đới lục địa ở châu Âu, xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là các thảm thực vật:

Xem lời giải

Bài 1 trang 114 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 114 vở bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 51.2 SGK: a. Giải thích sự khác biệt nhiệt độ

Xem lời giải

Bài 2 trang 114 vở bài tập Địa lí 7

Phân tích một số biểu đồ khí hậu châu Âu. Phân tích đặc điểm của 3 biểu đồ khí hậu, sơ đồ thảm thực vật hình 53.1 SGK và ghi vào bảng nhận xét dưới đây

Xem lời giải

Bài 1 trang 115 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 1 trang 115 vở bài tập Địa lí 7, Hoàn chỉnh sơ đồ hình 38 bằng cách điền các cụm từ thích hợp dưới đây vào ô trống để minh họa sự đa dạng trong ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo ở châu Âu: Cơ Đốc giáo, Giec-man, đạo Thiên Chúa, Hồi giáo, đạo Tin Lành, La-tinh, Xla-vơ, đạo Chính Thống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 116 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 2 trang 116 vở bài tập Địa lí 7, Phân tích hình 54.2 SGK để chứng minh đặc điểm dân số châu Âu: - So sánh dân số (triệu người) giữa hai độ tuổi 0-4 tuổi (x) và từ 60 – 64 tuổi (y) của châu Âu và thế giới, rồi ghi ra bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 116 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 116 vở bài tập Địa lí 7, Hai nước nào sau đây cùng thuộc nhóm ngôn ngữ Xla-vơ ở châu Âu

Xem lời giải

Bài 4 trang 116 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 116 vở bài tập Địa lí 7, Khu vực có mật độ dân số cao nhất ở châu Âu là:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất