Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 107 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Giữa hai bản đồ tự nhiên Việt Nam có tỉ lệ 1 : 10 000 000 và 1 : 15 000 000, bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn, bản đồ nào thể hiện được nhiều đối tượng địa lí hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Mẫu số ở tỉ lệ càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng lớn.

- Bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì sẽ thể hiện được càng nhiều đối tượng địa lí hơn.

Lời giải chi tiết

- Hai bản đồ tự nhiên Việt Nam tỉ lệ 1 : 10 000 000 và 1 : 15 000 000 thì bản đồ 1 : 10 000 000 có tỉ lệ lớn hơn.

- Bản đồ có tỉ lệ 1 : 10 000 000 thể hiện được nhiều đối tượng địa lí hơn. Vì bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì các chi tiết được thể hiện càng nhiều.


Bình chọn:
4.6 trên 58 phiếu