Trả lời câu hỏi mục 1 trang 106 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Cho biết ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ.

2. Tỉ lệ số và tỉ lệ thước khác nhau như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghiên cứu thông tin mục 1 trong SGK.

Lời giải chi tiết

1. Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ

Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu.

2. Khác nhau giữa tỉ lệ số và tỉ lệ thước

- Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại.

- Tỉ lệ thước: là tỉ lệ được vẽ dưới dạng thước đo tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực tế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu