Đề kiểm tra học kì 1 sử 9 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề bài

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Tình hình của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

A. Được hưởng nhiều quyền lợi.

B. Không bị thiệt hại trong chiến tranh.

C. Bị tổn thất nặng nề, nền kinh tế phát triển chậm lại tới 10 năm.

D. Câu A và B đúng.

Câu 2. Goóc-ba-chốp lên năm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Liên Xô và đề ra đường lối cải tổ vào:

A. Tháng 3-1985.        B. Tháng 3-1986.

C. Tháng 3-1987.        D. Tháng 3-1988.   

Câu 3. Người chỉ huy cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa Cu-ba ngày 26/7/1953 là ai

A.  Phi-đen Ca-xtơ-rô     B. A-gien-đê

C. Man-đê-la                  D. M. Gan-đi

Câu 4. Chế độ độc tài Ba-ti-xta thân Mĩ ở Cu-ba bị lật đổ vào

A. Năm 1949          B. Năm 1959

C. Năm 1969          D. Năm 1979

Câu 5. Ba nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào và Campuchia là thuộc địa của

A. Anh              B. Pháp

C. Mĩ                 D. Nhật Bản

Câu 6. Liên Bang Xô viết tồn tại 74 năm đó là khoảng thời gian nào sau đây?

A. Từ 1917 đến 1991

B. Từ 1918 đến 1992

C. Từ 1919 đến 1993

D. Từ 1917 đến 1989

Câu 7. Liên xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã phá vỡ thế độc quyền về vũ khí hạt nhân của nước nào?

A. Anh                        B. Pháp

C. Mĩ                           D. Nhật Bản

Câu 8. Năm 1945 , ba nước Đông Nam Á nào đã tuyên bố độc lập?

A. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào

B.  Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Lào

C. In-đô-nê-xi-a, Lào, Thái Lan

D. In-đô-nê-xi-a, Lào, Xing-ga-po

Câu 9. Điền thời gian thích hợp vào chỗ trống … thể hiện đúng mốc liên kết kinh tế ở châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

 Khởi đầu là sự ra đời của “Cộng đồng than, thép châu Âu” vào tháng ... (1) gồm 6 nước Pháp, Đức, Italia, Hà Lan và Lúc-xăm-bua. Sau đó tháng (2) ... cũng 6 nước trên thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu”, rồi “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC). Tháng (3) ... ba cộng đồng trên sáp nhập thành Cộng đồng châu Âu (EC). Sau mười năm chuẩn bị, tháng (4) ... tại hội nghị Maxtrich quyết định Cộng đồng châu Âu mạng tên gọi mới là Liên minh châu Âu (EU).

A. (1) 4/1951; (2) 3/1957; (3) 7/1967; (4) 12/1991

B. (1) 3/1951; (2) 4/1957; (3) 8/1967; (4) 1/1993

C. (1) 4/1951; (2) 3/1957; (3) 7/1967; (4) 1/1999

D. (1) 3/1951; (2) 4/1957; (3) 7/1967; (4) 12/1991

Câu 10.  Ghép nội dung cột A với B sao cho đúng

A. Thời gian

B. Các sự kiện

1. Ngày 2/9/1945

a. Năm Châu Phi

2. Năm 1960

b. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời

3. Năm 1993

c. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

4. Ngày 1/10/1949

d. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ở CH Nam Phi

A. 1- d, 2-c, 3-a, 4-b

B. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a

C. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

D. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Câu 2. (3 điểm) Cho biết sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển đó?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

C

A

A

B

B

6

7

8

9

10

A

C

B

A

C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 3

Cách giải:

Bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, tuy với tu thế của người chiến thắng, nhưng Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 10

Cách giải:

Trong bối cảnh đó tháng 3/1985, Gooc-ba-chop lên nắm quyền lãnh đảo Đảng, đề ra đường lối cải tổ.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 31

Cách giải:

Mở đầu cho giai đoạn mới của cuộc đấu tranh vũ trang giành chính quyền là cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa vào ngày 26/7/1953 của 135 thanh niên yêu nước dưới sự chỉ huy của vị luật sư trẻ tuổi Phi-đen Cát-xtơ-rô

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 32

Cách giải:

Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Ba nước Đông Dương bao gồm: Việt Nam, Lào, Camppuchia đều là thuộc địa của Thực dân Pháp

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: phân tích, suy luận

Cách giải:

Liên bang Xô Viết được thành lập ngay sau khi cuộc cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi (1917) và tan rã vào năm 1991 khi cuộc Chiến tranh lạnh kết thúc

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 4

Cách giải:

Năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ

Chọn: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 21

Cách giải:

Ngày 17/8/1945 nhân dân Indonexia tuyên bố độc lập, thành lập nước Cộng hòa Indonexia. Ngày 19/8/1945 nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền , lập nên nước Việt Nam DCCH. Tháng 8/1945 nhân dân Lào nổi dậy và ngày 12/10/1945 tuyên bố Lào là một vương quốc độc lập có chủ quyền

Chọn: B

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 42

Cách giải:

Khởi đầu là sự ra đời của “Cộng đồng than, thép châu Âu” vào tháng 4 – 1951 gồm 6 nước Pháp, Đức, Italia, Hà Lan và Lúc – xăm – bua. Sau đó tháng 3/1957 cũng 6 nước trên thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu”, rồi “ Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC). Tháng 7/1967 ba cộng đồng trên sáp nhập thành Cộng đồng châu Âu (EC). Sau mười năm chuẩn bị, tháng 12/1991 tại hội nghị Ma – xtrich quyết định Cộng đồng châu Âu mạng tên gọi mới là Liên minh châu Âu (EU)

Chọn: A

Câu 10.

Phương pháp: ghi nhớ sự kiện, sắp xếp

Cách giải:

1. Ngày 2/9/1945: Nước Việt Nam DCCH ra đời

2. Năm 1960 : năm châu Phi

3. Năm 1993: Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ở Cộng hòa Nam Phi

4. Ngày 1/10/1949: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

Chọn: C

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 4, 5

Cách giải:

* Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô từ những năm 50 đến đầu những năm 70:

- Trong hai thập niên 50 và 60 kinh tế Xô viết tăng trưởng mạnh mẽ, sản xuất CN bình quân hàng năm tăng 9,6%

- Liên Xô trở thành cường quốc CN đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng CN của thế giới

- Năm 1957 là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân taoh vào vũ trụ

- 1961: phóng tàu vũ trụ phương Đông đưa nhà du hành Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất

- Về đối ngoại: chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước; tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân…Liên Xô là chố dựa vững chắc của hòa bình và cách mạng thế giới

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 33 - 34, phân tích

Cách giải:

* Sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

- Trong những năm 1945 – 1950: nước Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (56,47%)

- Sản lượng nông nghiệp Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp  của 5 nước: Anh, Pháp, Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại

- Nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng của thế giới

- Là chủ nợ duy nhất trên thế giới

* Nguyên nhân của sự phát triển:

- Bước ra khỏi cuộc chiến tranh, Mĩ thu được lợi nhuận (114 tỉ USD) trở thành nước Tư bản giàu mạnh nhất thế giới

- Mĩ ở xa chiến trường lại được bao bọc bởi 2 đại dương lớn: Đại Tây Dương và Thái Bình Dương nên không bị chiến tranh tàn phá

- Nước Mĩ được yên ổn phát triển sản xuất và bán vũ khí, hàng hóa cho các nước tham chiến

=> Sau chiến tranh Mĩ đã vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới Tư bản.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.