Đề kiểm tra 45 phút phần 1 lịch sử 9 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Hãy nêu những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay? Ý nghĩa của những cải cách đó?

Câu 2. Nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 3. Vì sao, cuộc tấn công vào pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một phong trào đấu tranh mới cho nhân dân dân Cu-ba?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 19, 20.

Cách giải:  

* Thành tựu:

- Sau hơn 20 năm cải cách, mở cửa (1979 - 2000) nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ phát triển kinh tế cao trên thế giới:

+ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hàng năm 9.6%, đạt giá trị 8740.4 tỉ nhân dân tệ, đứng hàng thứ bảy thế giới.

+ Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 lên tới 325.06 tỉ USD (tăng gấp 15 lần so với năm 1978 là 20,6 tỉ USD).

+ Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt: từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhập bình quân ở nông thôn đã tăng từ 133.6 lên 2090.1 nhân dân tệ ở thành phố, từ 343.4 lên 5160.3 nhân dân tệ.

+ Lĩnh vực đối ngoại: Trung Quốc đã thu được nhiều kết quả, góp phần củng cố địa vị đất nước trên trường quốc tế.

* Ỷ nghĩa:

- Kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh.

- Tình hình chính trị xã hội ổn định.

- Địa vị trên trường quốc tế của Trung Quốc được nâng cao.

- Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước trên thế giới và ngược lại, sự hội nhập của nền kinh tế, văn hóa, khoa học - kĩ thuật, thương mại của thế giới đối với thị trường rộng lớn đầy tiềm năng như Trung Quốc.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 21, 22.

Cách giải:  

- Tháng 8 - 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, các dân tộc Đông Nam Á nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền, lật đổ ách thống trị của thực dân.

- Sau năm 1945, nhiều nước Đông Nam Á lại phải tiến hành kháng chiến chống chiến tranh xâm lược trở lại của các nước đế quốc như: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam,...

- Từ những năm 50 của thế kỉ XX:

+ Lần lượt các nước giành được độc lập.

+ Tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực.

+ Các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại: một số nước tham gia khối quân sự SEATO trở thành đồng minh của Mĩ (như Thái Lan, Phi-lip-pin), một số nước thi hành chính sách hòa bình trung lập (In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma).

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 31, phân tích, lí giải.

Cách giải:

Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba, vì:

- Cuộc đấu tranh tuy không giành thắng lợi nhưng tiếng súng Môn-ca-đa đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo Cu-ba.

- Khẳng định một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới, trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và kiên cường nhất định sẽ làm nên thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài của nhân dân Cu-ba.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.