CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-2 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 111 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35 – 3. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35 – 3.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 111 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-4 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-4

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 111 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng 35-5 Hãy đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng 35-5

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 112 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-6 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-6

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 112 sinh học Câu 1 trang 112 sinh học

Giải bài 1 trang 112 SGK Sinh học 8. Trong phạm vi các kiến thức đã học. hãy chứng minh rằng các tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 112 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 112 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 112 SGK Sinh học 8. Trình bày mối liên hệ về chức năng của hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ. hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa).

Xem chi tiết
Bài 3 trang 112 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 112 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 112 SGK Sinh học 8. Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?

Xem chi tiết
Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em, người trưởng thành, người già khác nhau như thế nào. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em, người trưởng thành, người già khác nhau như thế nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Những loại thực phẩm nào giàu chất đường bột (gluxit). Những loại thực phẩm nào giàu chất đường bột (gluxit).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 114 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Khẩu phần ăn uống của người mới khỏi ốm có gì khác với người bình thường. Khẩu phần ăn uống của người mới khỏi ốm có gì khác với người bình thường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 114 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 114 SGK Sinh học 8 Câu hỏi 1 trang 114 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 114 SGK Sinh học 8. Vì sao nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy người? Cho một vài ví dụ cụ thể?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 114 sgk sinh lớp 8 Câu 2 trang 114 sgk sinh lớp 8

Giải bài 2 trang 114 SGK Sinh học 8. Thế nào là bữa ăn hợp lí, có chất lượng ? Cần làm gì để nâng cao chất lượng bữa ăn trong gia đình ?

Xem chi tiết
Bài thu hoạch - Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước Bài thu hoạch - Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước

Em dự kiến thay đổi ...

Xem chi tiết


Gửi bài