CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu
Muối khoáng

Muối khoáng Muối khoáng là thành phần quan trọng của tế bào, đảm bảo cân bằng áp suất thẩm thấu và lực trương của tế bào, tham gia vào thành phần cấu tạo của nhiều enzim đảm bảo quá trình trao đổi chất và năng lượng

Xem chi tiết

Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào.

Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường bên ngoài biểu hiện như sau: - Có thể lấy vào khi oxi và thải khí CO2 nhờ hệ hô hấp

Xem chi tiết

Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào.

Máu và nước mô cung cấp chất dinh dưỡng và chất khí cho tế bào chất.

Xem chi tiết

Hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

Trao đổi ở cấp độ cơ thể được thực hiện như sau: Cơ thể lấy vào từ môi trường thức ăn, nước, muối khoáng (nhờ hệ tiêu hóa) và oxi (nhờ hệ hô hấp).

Xem chi tiết

Lý thuyết bài tiêu chuẩn ăn uống, nguyên tắc

I - Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể Nhu cầu năng lượng ở mỗi người không giống nhau, vì vậy nhu cầu cung cấp chất dinh dưỡng bằng con đường ăn uống cũng khác nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết bài thân nhiệt

I. Thân nhiệt Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể. Ở người bình thường, nhiệt độ cơ thể luôn ổn định ở mức 37°C và không dao động quá 0,5°c

Xem chi tiết

Lý thuyết bài chuyển hóa năng lượng

I, Chuyển hóa vật chất và năng lượng Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn chặt với hoạt động sống của các tế bào và đầu cần năng lượng.

Xem chi tiết

Lý thuyết bài trao đổi chất

I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài Cơ thể có trao đổi chất với môi trường mới tồn tại và phát triển được.

Xem chi tiết

Vitamin

I - Vitamin Năm 1536, các thủy thủ và đoàn viên đoàn tham hiếm của Cactiê (Cartier) đi Canada bị mắc bệnh xcobut trầm trọng (chảy máu lợi, chảy máu dưới da, viêm khớp,...) vì thức ăn không có rau quả, thịt tươi.

Xem chi tiết