Bài 6 trang 189 SGK Vật lí 11

Bình chọn:
3.4 trên 17 phiếu

Giải bài 6 trang 189 SGK Vật lí 11. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ?

Đề bài

Tiếp theo bài tập 5.

Cho biết đoạn dời vật là 12cm.

Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ?

A. - 8 cm

B. 18 cm

C. - 20 cm

D. Một giá trị khác A, B, C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức thấu kính:

+ Vị trí ảnh: \({1 \over d} + {1 \over {d'}} = {1 \over f} \Rightarrow f = {{d.d'} \over {d + d'}}\)

+ Số phóng đại ảnh: \(k =  - {{d'} \over d}\)

Nếu k > 0: vật và ảnh cùng chiều

Nếu k < 0: vật và ảnh ngược chiều.

Lời giải chi tiết

Đáp án B.

+ Ở vị trí thứ nhất (ảnh thật, ngược chiều với vật) ta có:

\(k < 0 \Rightarrow k =  - {{d'} \over d} =  - 3 \Rightarrow d' = 3d\)

\(\Rightarrow f = {{d.d'} \over {d + d'}} = {{d.3d} \over {d + 3d}} = {{3d} \over 4}\) (1)

+ Khi dời vật lại gần thấu kính một đoạn 12cm (ảnh ảo, cùng chiều với vật) ta có: 

\(\eqalign{
& k' > 0 \Rightarrow k' = - {{d''} \over {d - 12}} = 3 \Rightarrow d'' = - 3\left( {d - 12} \right) \cr
& \Rightarrow f = {{ - 3\left( {d - 12} \right).\left( {d - 12} \right)} \over { - 3\left( {d - 12} \right) + \left( {d - 12} \right)}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;= {{ - 3\left( {d - 12} \right).\left( {d - 12} \right)} \over { - 2\left( {d - 12} \right)}} = {{3\left( {d - 12} \right)} \over 2} \cr} \)  (2)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow {{3d} \over 4} = {{3\left( {d - 12} \right)} \over 2} \Rightarrow 2d = 4d - 48 \Rightarrow d = 24cm\)

Thay vào (1) ta có tiêu cự của thấu kính là: \(f = {{3d} \over 4} = {{3.24} \over 4} = 18cm\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 29. Thấu kính mỏng

Bài 7 trang 189 SGK Vật lí 11 Bài 7 trang 189 SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 189 SGK Vật lí 11. Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 189 SGK Vật lí 11 Bài 8 trang 189 SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 189 SGK Vật lí 11. Người ta dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ 1 dp để thu ảnh của Mặt trăng.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 189 SGK Vật lí 11 Bài 9 trang 189 SGK Vật lí 11

Giải bài 9 trang 189 SGK Vật lí 11. Hãy lập công thức của tiêu cự thấu kính f theo a và l...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 190 SGK Vật lí 11 Bài 10 trang 190 SGK Vật lí 11

Giải bài 10 trang 190 SGK Vật lí 11. Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật - ảnh là:

Xem chi tiết
Lý thuyết Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Lý thuyết Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Lí thuyết từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt: dây dẫn thẳng dài, vòng dây tròn, ống dây

Xem chi tiết
Lý thuyết tự cảm Lý thuyết tự cảm

I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

Xem chi tiết
Lý thuyết điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện Lý thuyết điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện

Điện trường.

Xem chi tiết
Lý thuyết. Ghép các nguồn điện thành bộ Lý thuyết. Ghép các nguồn điện thành bộ

Đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều từ cực dương và tới cực âm. Tương tự hệ thức 9.3 ở bài trước ta có hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế UAB, cường độ dòng điện I và các điện trở r, R:

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu