Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Bình chọn:
4.2 trên 191 phiếu
Phương pháp giải bài tập về dòng điện không đổi

Tính cường độ dòng điện, số electron đi qua một đoạn mạch

Xem chi tiết

Lý thuyết. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

1. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 37 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 37 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 37 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 37 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 38 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 38 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C4 trang 38 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 38 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C5 trang 38 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 38 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C6 trang 38 SGK Vật lý 11

Giải Câu C6 trang 38 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C7 trang 38 SGK Vật lý 11

Giải Câu C7 trang 38 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C8 trang 39 SGK Vật lý 11

Giải Câu C8 trang 39 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C9 trang 39 SGK Vật lý 11

Giải Câu C9 trang 39 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu 1 trang 44 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 44 SGK Vật lí 11. Khi dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 44 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 44 SGK Vật lí 11. Bằng những cách nào để biết có dòng điện chạy qua một vật dẫn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 44 SGK Vật lí 11. Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 44 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 44 SGK Vật lí 11. Bằng cách nào mà các nguồn điện duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó?

Xem lời giải

Câu 5 trang 44 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 45 SGK Vật lí 11. Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện? Đại lượng này được xác định như thế nào?

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 6 trang 45 SGK Vật lí 11. Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 7 trang 45 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 7 trang 45 SGK Vật lí 11. Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 8 trang 45 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 8 trang 45 SGK Vật lí 11. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 9 trang 45 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 9 trang 45 SGK Vật lí 11. Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch nào sau đây?

Xem lời giải

Xem thêm