Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Bình chọn:
4 trên 111 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về dòng điện trong kim loại

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về dòng điện trong kim lại hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết dòng điện trong kim loại

1. Trong kim loại, các nguyên tử bị mất êlectron hoá

Xem chi tiết

Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu 1 trang 78 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 78 SGK Vật lí 11. Hạt tải điện trong kim loại là loại êlectron nào? Mật độ của chúng vào cỡ nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 78 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 78 SGK Vật lí 11. Vì sao điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng?

Xem lời giải

Câu 3 trang 78 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 78 SGK Vật lí 11. Điện trở của kim loại thường và siêu dẫn khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 78 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 78 SGK Vật lí 11. Do đâu mà cặp nhiệt điện có suất điện động?

Xem lời giải

Bài 5 trang 78 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 78 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào là chính xác

Xem lời giải

Bài 6 trang 78 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 78 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào là chính xác

Xem lời giải

Bài 7 trang 78 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 78 SGK Vật lí 11. Một bóng đèn 220V - 100W

Xem lời giải

Bài 8 trang 78 sgk vật lí 11

Khối lượng mol nguyên tử của đồng

Xem lời giải

Bài 9 trang 78 sgk vật lí 11

Giải bài 9 trang 78 SGK Vật lí 11. Để mắc đường dây tải điện từ điểm A đến địa điểm B

Xem lời giải