Bài 19. Từ trường

Bình chọn:
4.3 trên 125 phiếu
Lý thuyết từ trường

Trên một nam châm, có những miền hút sắt vụn mạnh nhất đó là các cực của nam châm...

Xem chi tiết

Câu C1 trang 118 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 118 SGK Vật lý 11. Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

Xem lời giải

Câu C2 trang 119 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 119 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 123 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 123 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu 1 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa từ trường.

Xem lời giải

Câu 2 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa đường sức từ.

Xem lời giải

Câu 3 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 124 SGK Vật lí 11. So sánh các tính chất của đường sức điện và đường sức từ.

Xem lời giải

Câu 4 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 124 SGK Vật lí 11. So sánh bản chất của điện trường và từ trường.

Xem lời giải

Bài 5 trang 124 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài 6 trang 124 sgk vật lí 11

Từ trường không tương tác với...

Xem lời giải

Bài 7 trang 124 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 124 SGK Vật lí 11. Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc...

Xem lời giải

Bài 8 trang 124 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 124 SGK Vật lí 11. Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác...

Xem lời giải