Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Bình chọn:
3.8 trên 127 phiếu
Câu C2 trang 55 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 55 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 55 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C1 trang 55 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 55 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 55 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 56 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 56 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 56 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu 1 trang 58 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 58 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 58 SGK Vật lí 11. Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều như thế nào?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 58 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 58 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 58 SGK Vật lí 11. Hãy trình bày các mối quan hệ trong đoạn mạch có chứa nguồn điện.

Xem chi tiết

Câu 3 trang 58 SGK Vật lí 11 Câu 3 trang 58 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 58 SGK Vật lí 11. Trình bày các cách mắc nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp, và thành bộ nguồn song song.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 58 - Sách giáo khoa vật lý 11 Bài 4 trang 58 - Sách giáo khoa vật lý 11

Giải bài 4 trang 58 SGK Vật lí 11. Một acquy có suất điện động và điện trở trong là ξ = 6v, r = 0,6 Ω...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa vật lý 11 Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa vật lý 11

Giải bài 5 trang 58 SGK Vật lí 11. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 58 - Sách giáo khoa vật lý 11 Bài 6 trang 58 - Sách giáo khoa vật lý 11

Giải bài 6 trang 58 SGK Vật lí 11. Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. hai pin có cùng suất điện động và điện trở trong là...

Xem chi tiếtHỏi bài