Bài 25. Tự cảm

Bình chọn:
4.3 trên 96 phiếu
Lý thuyết tự cảm

I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

Xem chi tiết

Câu C1 trang 153 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 153 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 155 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 155 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 156 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 156 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 157 sgk vật lí 11

Giải bài 1 trang 157 SGK Vật lí 11. Trong những trường hợp nào có hiên tượng tự cảm?

Xem lời giải

Bài 2 trang 157 sgk vật lí 11

Giải bài 2 trang 157 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa từ thông riêng

Xem lời giải

Bài 3 trang 157 sgk vật lí 11

Giải bài 3 trang 157 SGK Vật lí 11. Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc các đại lượng nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 157 sgk vật lí 11

Giải bài 4 trang 157 SGK Vật lí 11. Chọn câu đúng:

Xem lời giải

Bài 5 trang 157 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 157 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem lời giải

Bài 6 trang 157 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 157 SGK Vật lí 11. Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ

Xem lời giải

Bài 7 trang 157 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 157 SGK Vật lí 11. Suất điện động tự cảm 0,75V

Xem lời giải

Bài 8 trang 157 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 157 SGK Vật lí 11. Trong mạch điện hình 25.5

Xem lời giải