Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Bình chọn:
4.4 trên 125 phiếu
Câu C1 trang 130 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 130 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 130 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 132 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 132 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 132 SGK Vật lý 11. Tìm một điểm trên đoạn O1O2 ...

Xem chi tiết

Câu 1 trang 133 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 133 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 133 SGK Vật lí 11. Cảm ứng từ trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 133 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 133 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 133 SGK Vật lí 11. Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy dịch chuyển:

Xem chi tiết

Bài 3 sgk trang 133 sgk vật lí 11 Bài 3 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 3 trang 133 SGK Vật lí 11. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.

Xem chi tiết

Bài 4 sgk trang 133 sgk vật lí 11 Bài 4 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 4 trang 133 SGK Vật lí 11. Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ.

Xem chi tiết

Bài 5 sgk trang 133 sgk vật lí 11 Bài 5 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 133 SGK Vật lí 11. So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau:

Xem chi tiết

Bài 6 sgk trang 133 sgk vật lí 11 Bài 6 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 133 SGK Vật lí 11. Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài...

Xem chi tiết

Bài 7 sgk trang 133 sgk vật lí 11 Bài 7 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 133 SGK Vật lí 11. Hai dòng điện I1 = 3A, I2 = 2A ...

Xem chi tiếtHỏi bài