Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Bình chọn:
4.2 trên 143 phiếu
Phương pháp giải bài tập từ trường của dòng điện trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Phương pháp giải bài tập từ trường của dòng điện trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Xem chi tiết

Lý thuyết Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Lí thuyết từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt: dây dẫn thẳng dài, vòng dây tròn, ống dây

Xem chi tiết

Câu C1 trang 130 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 130 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu C3 trang 132 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 132 SGK Vật lý 11. Tìm một điểm trên đoạn O1O2 ...

Xem lời giải

Câu 1 trang 133 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 133 SGK Vật lí 11. Cảm ứng từ trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 133 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 133 SGK Vật lí 11. Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy dịch chuyển:

Xem lời giải

Bài 3 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 3 trang 133 SGK Vật lí 11. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.

Xem lời giải

Bài 4 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 4 trang 133 SGK Vật lí 11. Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ.

Xem lời giải

Bài 5 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 133 SGK Vật lí 11. So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau:

Xem lời giải

Bài 6 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài...

Xem lời giải

Bài 7 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 133 SGK Vật lí 11. Hai dòng điện I1 = 3A, I2 = 2A ...

Xem lời giải