Bình chọn:
4.2 trên 41 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C1 trang 118 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 118 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 118 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C2 trang 119 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 119 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 119 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C3 trang 123 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 123 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 123 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 124 SGK Vật lí 11 Bài 1 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa từ trường.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 124 SGK Vật lí 11 Bài 2 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa đường sức từ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 124 SGK Vật lí 11 Bài 3 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 124 SGK Vật lí 11. So sánh các tính chất của đường sức điện và đường sức từ.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 124 SGK Vật lí 11 Bài 4 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 124 SGK Vật lí 11. So sánh bản chất của điện trường và từ trường.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 124 SGK Vật lí 11 Bài 5 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 124 SGK Vật lí 11 Bài 6 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 124 SGK Vật lí 11. Từ trường không tương tác với...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 124 SGK Vật lí 11 Bài 7 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 124 SGK Vật lí 11. Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 124 SGK Vật lí 11 Bài 8 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 124 SGK Vật lí 11. Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác...

Xem chi tiết
Câu C1 trang 126 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 126 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 126 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 128 SGK Vật lí 11 Bài 1 trang 128 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 128 SGK Vật lí 11. Phát biểu các định nghĩa:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 128 SGK Vật lí 11 Bài 2 trang 128 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 128 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 128 SGK Vật lí 11 Bài 3 trang 128 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 128 SGK Vật lí 11. So sánh lực điện và lực từ.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 128 SGK Vật lí 11 Bài 4 trang 128 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 128 SGK Vật lí 11. Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện .

Xem chi tiết
Bài 5 trang 128 SGK Vật lí 11 Bài 5 trang 128 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 128 SGK Vật lí 11. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 128 SGK Vật lí 11 Bài 6 trang 128 SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 128 SGK Vật lí 11. Phần tử dòng điện Il nằm trong từ trường đều...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất