CHƯƠNG IV. TỪ TRƯỜNG

Bình chọn:
4.2 trên 41 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 2 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 2 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Phương pháp giải bài tập từ trường của dòng điện trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Phương pháp giải bài tập từ trường của dòng điện trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem lời giải

Lý thuyết lực Lo-Ren-Xơ

Định nghĩa lực Lo-Ren-Xơ...

Xem chi tiết

Lý thuyết từ trường

Trên một nam châm, có những miền hút sắt vụn mạnh nhất đó là các cực của nam châm...

Xem chi tiết

Lý thuyết Lực từ - Cảm ứng từ

Để dễ dàng khảo sát và đo đạc lực từ, trước hết ta khảo sát trong một từ trường đều.

Xem chi tiết

Lý thuyết Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Lí thuyết từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt: dây dẫn thẳng dài, vòng dây tròn, ống dây

Xem chi tiết

Câu C1 trang 118 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 118 SGK Vật lý 11. Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

Xem lời giải

Câu C2 trang 119 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 119 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 123 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 123 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu 1 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa từ trường.

Xem lời giải

Câu 2 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa đường sức từ.

Xem lời giải

Câu 3 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 124 SGK Vật lí 11. So sánh các tính chất của đường sức điện và đường sức từ.

Xem lời giải

Câu 4 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 124 SGK Vật lí 11. So sánh bản chất của điện trường và từ trường.

Xem lời giải

Bài 5 trang 124 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài 6 trang 124 sgk vật lí 11

Từ trường không tương tác với...

Xem lời giải

Bài 7 trang 124 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 124 SGK Vật lí 11. Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc...

Xem lời giải

Bài 8 trang 124 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 124 SGK Vật lí 11. Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác...

Xem lời giải

Câu C1 trang 126 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 126 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất