CHƯƠNG IV. TỪ TRƯỜNG

Bình chọn:
4.2 trên 41 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 2 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 2 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 2 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C1 trang 118 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 118 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 118 SGK Vật lý 11. Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

Xem chi tiết

Câu C2 trang 119 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 119 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 119 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 123 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 123 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 123 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu 1 trang 124 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa từ trường.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 124 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa đường sức từ.

Xem chi tiết

Câu 3 trang 124 SGK Vật lí 11 Câu 3 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 124 SGK Vật lí 11. So sánh các tính chất của đường sức điện và đường sức từ.

Xem chi tiết

Câu 4 trang 124 SGK Vật lí 11 Câu 4 trang 124 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 124 SGK Vật lí 11. So sánh bản chất của điện trường và từ trường.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 124 sgk vật lí 11 Bài 5 trang 124 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 124 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 124 sgk vật lí 11 Bài 6 trang 124 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 124 SGK Vật lí 11. Từ trường không tương tác với...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 124 sgk vật lí 11 Bài 7 trang 124 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 124 SGK Vật lí 11. Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc...

Xem chi tiết

Bài 8 trang 124 sgk vật lí 11 Bài 8 trang 124 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 124 SGK Vật lí 11. Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác...

Xem chi tiết

Câu C1 trang 126 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 126 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 126 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C2 trang 126 SGK Vật lí 11 Câu C2 trang 126 SGK Vật lí 11

Giải câu C2 trang 126 SGK Vật lí 11. Nghiệm lại nhận xét: Hướng của dòng điện,...

Xem chi tiết

Câu 1 trang 128 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 128 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 128 SGK Vật lí 11. Phát biểu các định nghĩa:

Xem chi tiết

Câu 2 trang 128 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 128 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 128 SGK Vật lí 11. Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 128 sgk vật lí 11 Bài 3 trang 128 sgk vật lí 11

Giải bài 3 trang 128 SGK Vật lí 11. So sánh lực điện và lực từ.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 128 sgk vật lí 11 Bài 4 trang 128 sgk vật lí 11

Giải bài 4 trang 128 SGK Vật lí 11. Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện .

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài