Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Bình chọn:
4.3 trên 95 phiếu
Lý thuyết thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn phù hợp để thu được ảnh thật từ một màn chắn.

Xem chi tiết

Báo cáo thí nghiệm trang 222 SGK Vật lý 11

Báo cáo thí nghiệm: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Xem lời giải

Bài 1 trang 223 sgk vật lý 11

Giải bài 1 trang 223 SGK Vật lí 11. Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

Xem lời giải

Bài 2 trang 223 sgk vật lý 11

Giải bài 2 trang 223 SGK Vật lí 11. Trình bày phương pháp đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đã được thực hiện trong thí nghiệm này.

Xem lời giải

Bài 3 trang 223 sgk vật lý 11

Giải bài 3 trang 223 SGK Vật lí 11. Có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ khi tiến hành thí nghiệm này được không ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 223 sgk vật lý 11

Giải bài 4 trang 223 SGK Vật lí 11. Hãy nói rõ cách xác định đúng vị trí ảnh rõ nét của một vật hiện trên màn ảnh đặt ở phía sau của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính.

Xem lời giải

Bài 5 trang 223 sgk vật lý 11

Giải bài 5 trang 223 SGK Vật lí 11. Hãy cho biết những nguyên nhân nào có thể gây nên sai số ngẫu nhiên của phép đo tiêu cự f thấu kính phân kì L trong thí nghiệm này.

Xem lời giải

Bài 6 trang 223 sgk vật lý 11

Giải bài 6 trang 223 SGK Vật lí 11. Em hãy trình bày rõ các bước tiến hành thí nghiệm và vẽ hình minh họa sự tạo ảnh của vật.

Xem lời giải