Bài 27. Phản xạ toàn phần

Bình chọn:
4.6 trên 130 phiếu
Lý thuyết phản xạ toàn phần

1. Thí nghiệm

Xem chi tiết

Câu C1 trang 168 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 168 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Thế nào là phản xạ toàn phần? Điều kiện để có phản xạ toàn phần.

Xem lời giải

Bài 2 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 3 trang 172 SGK Vật lí 11. Cáp quang là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 4 trang 172 SGK Vật lí 11. Giải thích tại sao kim cương và pha lê sáng lóng lánh.

Xem lời giải

Bài 5 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 5 trang 172 SGK Vật lí 11. Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1)

Xem lời giải

Bài 6 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 6 trang 172 SGK Vật lí 11. Một chùm tia sáng hẹp SI

Xem lời giải

Bài 7 trang 173 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 7 trang 173 SGK Vật lí 11. Có ba môi trường trong suốt. Với cùng một góc tới:

Xem lời giải

Bài 8 trang 173 sgk Vật lý lớp 11

Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất

Xem lời giải

Bài 9 trang 173 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 9 trang 173 SGK Vật lí 11. Một sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất

Xem lời giải