Bài 27. Phản xạ toàn phần

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Câu C1 trang 168 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 168 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 168 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 172 sgk Vật lý lớp 11 Bài 1 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 1 trang 172 SGK Vật lí 11. Thế nào là phản xạ toàn phần? Điều kiện để có phản xạ toàn phần.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 172 sgk Vật lý lớp 11 Bài 2 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 2 trang 172 SGK Vật lí 11. So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 172 sgk Vật lý lớp 11 Bài 3 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 3 trang 172 SGK Vật lí 11. Cáp quang là gì?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 172 sgk Vật lý lớp 11 Bài 4 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 4 trang 172 SGK Vật lí 11. Giải thích tại sao kim cương và pha lê sáng lóng lánh.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 172 sgk Vật lý lớp 11 Bài 5 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 5 trang 172 SGK Vật lí 11. Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1)

Xem chi tiết
Bài 6 trang 172 sgk Vật lý lớp 11 Bài 6 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 6 trang 172 SGK Vật lí 11. Một chùm tia sáng hẹp SI

Xem chi tiết
Bài 7 trang 173 sgk Vật lý lớp 11 Bài 7 trang 173 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 7 trang 173 SGK Vật lí 11. Có ba môi trường trong suốt. Với cùng một góc tới:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 173 sgk Vật lý lớp 11 Bài 8 trang 173 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 8 trang 173 SGK Vật lí 11. Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất

Xem chi tiết
Bài 9 trang 173 sgk Vật lý lớp 11 Bài 9 trang 173 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 9 trang 173 SGK Vật lí 11. Một sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất

Xem chi tiết


Gửi bài