Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

Bình chọn:
4.4 trên 110 phiếu
Lý thuyết lực Lo-Ren-Xơ

Định nghĩa lực Lo-Ren-Xơ...

Xem chi tiết

Câu C1 trang 136 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 136 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 136 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 136 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C4 trang 137 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 137 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 137 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 137 SGK Vật lý 11. Hình 22.6 là quỹ đạo trong của một electron ...

Xem lời giải

Câu 1 trang 138 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 138 SGK Vật lí 11. Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.

Xem lời giải

Câu 2 trang 138 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Xem lời giải

Bài 3 sgk trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 3 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài 4 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 4 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 5 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 138 SGK Vật lí 11. Một ion theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc...

Xem lời giải

Bài 6 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 138 SGK Vật lí 11. So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.

Xem lời giải

Bài 7 trang 138 sgk vật lí 11

Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 138 SGK Vật lí 11. Trong một từ trường đều có B thẳng đứng....

Xem lời giải