Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

Bình chọn:
4.4 trên 105 phiếu
Câu C1 trang 136 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 136 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 136 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C2 trang 136 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 136 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 136 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C4 trang 137 SGK Vật lý 11 Câu C4 trang 137 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 137 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C3 trang 137 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 137 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 137 SGK Vật lý 11. Hình 22.6 là quỹ đạo trong của một electron ...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 138 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 138 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 138 SGK Vật lí 11. Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 138 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 138 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Xem chi tiết
Bài 3 sgk trang 138 sgk vật lí 11 Bài 3 sgk trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 3 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 138 sgk vật lí 11 Bài 4 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 4 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 138 sgk vật lí 11 Bài 5 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 138 SGK Vật lí 11. Một ion theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 138 sgk vật lí 11 Bài 6 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 138 SGK Vật lí 11. So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 138 sgk vật lí 11 Bài 7 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 138 SGK Vật lí 11. Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m ...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 138 sgk vật lí 11 Bài 8 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 138 SGK Vật lí 11. Trong một từ trường đều có B thẳng đứng....

Xem chi tiết


Gửi bài