Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch

Bình chọn:
4.2 trên 130 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về định luật Ôm đối với toàn mạch

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về định luật Ôm đối với toàn mạch thường gặp

Xem chi tiết

Lý thuyết.Định luật ôm đối với toàn mạch

I. Định luật Ôm với toàn mạch Từ thực nhiệm có thể viết hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế mạch ngoài UN và cường độ dòng điện chạy qua mạch kín là:

Xem chi tiết

Câu C1 trang 51 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 51 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 51 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 51 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 52 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 52 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C4 trang 52 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 52 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C5 trang 53 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 53 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu 1 trang 54 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 54 SGK Vật lí 11. Định luật Ôm cho toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín nào? Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị định luật đó.

Xem lời giải

Câu 2 trang 54 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 54 SGK Vật lí 11. Độ giảm điện thế trên một đoạn mạch là gì?

Xem lời giải

Câu 3 trang 54 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 54 SGK Vật lí 11. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra những tác hại gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 54 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 4 trang 54 SGK Vật lí 11. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào RN của mạch ngoài?

Xem lời giải

Bài 5 trang 54 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 5 trang 54 SGK Vật lí 11. Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện...

Xem lời giải

Bài 6 trang 54 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 6 trang 54 SGK Vật lí 11. Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω trên vỏ của nó ghi là 12V...

Xem lời giải

Bài 7 trang 54 - Sách giáo khoa vật lí 11

Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 2 Ω...

Xem lời giải