Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Bình chọn:
4 trên 248 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về điện tích – định luật Cu-lông

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập về điện tích - định Luật Cu-lông thường gặp

Xem chi tiết

Lý thuyết điện tích, định luật Cu-lông

Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 10 SGK Vật lí 11. Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 9 SGK Vật lí 11. Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 9 SGK Vật lí 11. Phát biểu định luật Cu-lông.

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 9 SGK Vật lí 11. Điện tích điểm là gì ?

Xem lời giải

Bài 6- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?

Xem lời giải

Bài 8- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau...

Xem lời giải

Bài 7- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 10 SGK Vật lí 11. Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông...

Xem lời giải

Bài 5- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 10 SGK Vật lí 11. Chọn câu đúng.

Xem lời giải