Bài 1. Điện tích, định luật Cu-lông

Bình chọn:
4 trên 199 phiếu
Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 4 - Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 10 SGK Vật lí 11. Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 3 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 9 SGK Vật lí 11. Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 2 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 9 SGK Vật lí 11. Phát biểu định luật Cu-lông.

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 1 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 9 SGK Vật lí 11. Điện tích điểm là gì ?

Xem chi tiết
Bài 6- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 6- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 10 SGK Vật lí 11. Trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?

Xem chi tiết
Bài 8- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 8- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 10 SGK Vật lí 11. Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau...

Xem chi tiết
Bài 7- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 7- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 10 SGK Vật lí 11. Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông...

Xem chi tiết
Bài 5- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 5- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 10 SGK Vật lí 11. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết


Gửi bài