Bài 31. Mắt

Bình chọn:
4.3 trên 59 phiếu
Câu C1 trang 199 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 199 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 199 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C2 trang 200 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 200 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 200 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Bài 1 trang 203 sgk vật lý 11 Bài 1 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 1 trang 203 SGK Vật lí 11. Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 203 sgk vật lý 11 Bài 2 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 2 trang 203 SGK Vật lí 11. Trình bày các hoạt động và các đặc điểm sau của mắt:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 203 sgk vật lý 11 Bài 3 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 3 trang 203 SGK Vật lí 11. Nêu đặc điểm và cách khắc phục đối với:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 203 sgk vật lý 11 Bài 4 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 4 trang 203 SGK Vật lí 11. Năng suất phân li của mắt là gì ?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 203 sgk vật lý 11 Bài 5 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 5 trang 203 SGK Vật lí 11. Trình bày lưu ảnh của mắt và các ứng dụng.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 203 sgk vật lý 11 Bài 6 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 6 trang 203 SGK Vật lí 11. Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực ?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 203 sgk vật lý 11 Bài 7 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 7 trang 203 SGK Vật lí 11. Mắt loại nào có fmax > OV ?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 203 sgk vật lý 11 Bài 8 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 8 trang 203 SGK Vật lí 11. Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ ?

Xem chi tiết

Câu 9 trang 203 SGK Vật lí 11 Câu 9 trang 203 SGK Vật lí 11

Giải bài 9 trang 203 SGK Vật lí 11. Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.

Xem chi tiết

Câu 10 trang 203 SGK Vật lí 11 Câu 10 trang 203 SGK Vật lí 11

Giải bài 10 trang 203 SGK Vật lí 11. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

Xem chi tiếtHỏi bài