Bài 31. Mắt

Bình chọn:
4.2 trên 67 phiếu
Phương pháp giải các dạng bài tập về mắt - Cách khắc phục các tật của mắt

Phương pháp giải các dạng bài tập về mắt - Cách khắc phục các tật của mắt

Xem chi tiết

Lý thuyết về mắt

Thể thủy tinh: khối chất đặc trong suốt, có hình dạng thấu kính hội tụ hai mặt lồi.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 199 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 199 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu C2 trang 200 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 200 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 1 trang 203 SGK Vật lí 11. Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học.

Xem lời giải

Bài 2 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 2 trang 203 SGK Vật lí 11. Trình bày các hoạt động và các đặc điểm sau của mắt:

Xem lời giải

Bài 3 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 3 trang 203 SGK Vật lí 11. Nêu đặc điểm và cách khắc phục đối với:

Xem lời giải

Bài 4 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 4 trang 203 SGK Vật lí 11. Năng suất phân li của mắt là gì ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 5 trang 203 SGK Vật lí 11. Trình bày lưu ảnh của mắt và các ứng dụng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 6 trang 203 SGK Vật lí 11. Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 7 trang 203 SGK Vật lí 11. Mắt loại nào có fmax > OV ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 203 sgk vật lý 11

Giải bài 8 trang 203 SGK Vật lí 11. Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ ?

Xem lời giải

Câu 9 trang 203 SGK Vật lí 11

Giải bài 9 trang 203 SGK Vật lí 11. Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.

Xem lời giải

Câu 10 trang 203 SGK Vật lí 11

Giải bài 10 trang 203 SGK Vật lí 11. Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

Xem lời giải