CHƯƠNG V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Bình chọn:
4.8 trên 110 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4+5 – Đề số 2 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4+5 – Đề số 2 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đề số 2 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đề số 2 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem lời giải

Lý thuyết suất điện động cảm ứng

I . SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MẠCH KÍN

Xem chi tiết

Lý thuyết từ thông, cảm ứng điện từ

I. TỪ THÔNG

Xem chi tiết

Lý thuyết tự cảm

I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

Xem chi tiết

Câu C1 trang 143 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 143 SGK Vật lý 11. Hãy giải thích sự biến thiên từ thông qua mạch kín ( C ) trong từng thí nghiệm.

Xem lời giải

Câu C2 trang 143 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 143 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 145 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 145 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 147 sgk vật lí 11

Giải bài 1 trang 147 SGK Vật lí 11. Phát biểu các định nghĩa:

Xem lời giải

Bài 2 trang 147 - sgk vật lý 11

Giải bài 2 trang 147 SGK Vật lí 11. Dòng điện Fu - cô là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 147 - sgk vật lý 11

Giải bài 3 trang 147 SGK Vật lí 11. Mạch kín (C) không biến dạng

Xem lời giải

Bài 4 trang 147 sgk vật lí 11

Giải bài 4 trang 148 SGK Vật lí 11. Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P)

Xem lời giải

Bài 5 trang 148 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 148 SGK Vật lí 11. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng

Xem lời giải

Câu C1 trang 149 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 149 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 150 SGK Vật lí 11

Giải câu C2 trang 150 SGK Vật lí 11. Nghiệm lại rằng, trong công thức (24.4), hai vế đều có cùng đơn vị

Xem lời giải

Câu C3 trang 151 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 151 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 152 - sgk vật lí 11

Giải bài 1 trang 152 SGK Vật lí 11. Phát biểu các định nghĩa:

Xem lời giải

Bài 2 trang 152 sgk vật lí - 11

Giải bài 2 trang 152 SGK Vật lí 11. Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất