Bài 16. Dòng điện trong chân không

Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu
Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 97 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 97 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 97 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu 1 trang 99 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 99 SGK Vật lí 11. Vì sao chân không không dẫn điện? Bằng cách nào ta tạo được dòng điện trong chân không?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 99 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 99 SGK Vật lí 11. Điốt chân không có cấu tạo như thế nào và có tính chất gì?

Xem chi tiết

Câu 3 trang 99 SGK Vật lí 11 Câu 3 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 99 SGK Vật lí 11. Tia catốt là gì? Có thể tạo ra nó bằng cách nào?

Xem chi tiết

Câu 4 trang 99 SGK Vật lí 11 Câu 4 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 99 SGK Vật lí 11. Tại sao khi phóng điện qua khí ở áp suất thấp lại sinh ra tia catốt?

Xem chi tiết

Câu 5 trang 99 SGK Vật lí 11 Câu 5 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 99 SGK Vật lí 11. Kể vài tính chất của tia catốt chứng tỏ nó là dòng các êlectrôn bay tự do.

Xem chi tiết

Câu 6 trang 99 SGK Vật lí 11 Câu 6 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 99 SGK Vật lí 11. Súng êlectron tạo ra tia catôt theo nguyên tắc nào?

Xem chi tiết

Câu 7 trang 99 SGK Vật lí 11 Câu 7 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 99 SGK Vật lí 11. Hãy kể hai ứng dụng của tia catốt mà em biết.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 99 sgk vật lí 11 Bài 8 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 99 SGK Vật lí 11. Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của

Xem chi tiết

Bài 9 trang 99 sgk vật lí 11 Bài 9 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 9 trang 99 SGK Vật lí 11. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì

Xem chi tiết

Bài 10 trang 99 sgk vật lí 11 Bài 10 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 10 trang 99 SGK Vật lí 11. Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài

Xem chi tiết

Bài 11 trang 99 sgk vật lí 11 Bài 11 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 11 trang 99 SGK Vật lí 11. Hiệu điện thế giữa anôt và và catôt của một súng êlectron là 2500V

Xem chi tiếtHỏi bài