Bài 16. Dòng điện trong chân không

Bình chọn:
4.7 trên 112 phiếu
Lý thuyết dòng điện trong chân không

Chân không chỉ dẫn điện nếu ta đưa êlectron vào trong đó.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 97 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 97 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu 1 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 99 SGK Vật lí 11. Vì sao chân không không dẫn điện? Bằng cách nào ta tạo được dòng điện trong chân không?

Xem lời giải

Câu 2 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 99 SGK Vật lí 11. Điốt chân không có cấu tạo như thế nào và có tính chất gì?

Xem lời giải

Câu 3 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 99 SGK Vật lí 11. Tia catốt là gì? Có thể tạo ra nó bằng cách nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 99 SGK Vật lí 11. Tại sao khi phóng điện qua khí ở áp suất thấp lại sinh ra tia catốt?

Xem lời giải

Câu 5 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 99 SGK Vật lí 11. Kể vài tính chất của tia catốt chứng tỏ nó là dòng các êlectrôn bay tự do.

Xem lời giải

Câu 6 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 99 SGK Vật lí 11. Súng êlectron tạo ra tia catôt theo nguyên tắc nào?

Xem lời giải

Câu 7 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 99 SGK Vật lí 11. Hãy kể hai ứng dụng của tia catốt mà em biết.

Xem lời giải

Bài 8 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 99 SGK Vật lí 11. Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của

Xem lời giải

Bài 9 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 9 trang 99 SGK Vật lí 11. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì

Xem lời giải

Bài 10 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 10 trang 99 SGK Vật lí 11. Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài

Xem lời giải

Bài 11 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 11 trang 99 SGK Vật lí 11. Hiệu điện thế giữa anôt và và catôt của một súng êlectron là 2500V

Xem lời giải