Bài 33. Kính hiển vi

Bình chọn:
4.7 trên 105 phiếu
Lý thuyết về kính hiển vi

Kính hiển vi là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát những vật rất nhỏ, bằng cách tạo ảnh có góc trông lớn.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 210 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 210 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 211 SGK Vật lí 11

Giải câu C2 trang 211 SGK Vật lí 11. Dựa vào hình 33.5, hãy thiết lập hệ thức ...

Xem lời giải

Câu C3 trang 212 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 212 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 212 sgk vật lý 11

Giải bài 1 trang 212 SGK Vật lí 11. Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 212 sgk vật lý 11

Giải bài 2 trang 212 SGK Vật lí 11. Nêu đặc điển tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 212 sgk vật lý 11

Giải bài 3 trang 212 SGK Vật lí 11. Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện ra sao ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 212 sgk vật lý 11

Giải bài 4 trang 212 SGK Vật lí 11. Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.

Xem lời giải

Bài 5 trang 212 sgk vật lý 11

Giải bài 5 trang 212 SGK Vật lí 11. Viết công thức số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô cực.

Xem lời giải

Bài 6 trang 212 sgk vật lý 11

Giải bài 6 trang 212 SGK Vật lí 11. Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 212 sgk vật lý 11

Giải bài 7 trang 212 SGK Vật lí 11. Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 212 sgk vật lý 11

Giải bài 8 trang 212 SGK Vật lí 11. Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có các tính chất nào ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 212 sgk vật lý 11

Giải bài 9 trang 212 SGK Vật lí 11. Tính số bội giác của ảnh.

Xem lời giải