CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG

Bình chọn:
3.9 trên 40 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết
Lý thuyết tụ điện Lý thuyết tụ điện

Tụ điện là gì ?Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Nó dùng để chứa điện tích.

Xem chi tiết
Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 4 - Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 10 SGK Vật lí 11. Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 3 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 9 SGK Vật lí 11. Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 2 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 9 SGK Vật lí 11. Phát biểu định luật Cu-lông.

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 1 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 9 SGK Vật lí 11. Điện tích điểm là gì ?

Xem chi tiết
Bài 6- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 6- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 10 SGK Vật lí 11. Trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?

Xem chi tiết
Bài 8- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 8- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 10 SGK Vật lí 11. Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau...

Xem chi tiết
Bài 7- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 7- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 10 SGK Vật lí 11. Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông...

Xem chi tiết
Bài 5- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 5- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 10 SGK Vật lí 11. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Câu C2 trang 12 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 12 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 12 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C3 trang 12 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 12 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 12 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C4 trang 13 SGK Vật lý 11 Câu C4 trang 13 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 13 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C5 trang 13 SGK Vật lý 11 Câu C5 trang 13 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 13 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 14 - SGK Vật lí 11 Bài 1 - Trang 14 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 14 SGK Vật lí 11. Trình bày nội dung thuyết êlectron.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài