CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG

Bình chọn:
3.8 trên 49 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 2 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 2 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 2 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 2 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 3 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 3 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Phương pháp giải một số dạng bài tập về tụ điện

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về tụ điện thường gặp

Xem chi tiết

Phương pháp giải bài tập về điện thế - hiệu điện thế

Tổng hợp cách giải bài tập về điện thế - hiệu điện thế hay, chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế thường gặp

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về điện tích – định luật Cu-lông

Tổng hợp phương pháp giải một số dạng bài tập về điện tích - định Luật Cu-lông thường gặp

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về điện trường – cường độ điện trường

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về điện trường thường gặp nhất

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem lời giải

Lý thuyết điện tích, định luật Cu-lông

Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện.

Xem chi tiết

Lý thuyết tụ điện

Tụ điện là gì ?Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Nó dùng để chứa điện tích.

Xem chi tiết

Lý thuyết về điện thế - Hiệu điện thế

Điện thế. Khái niệm điện thế.

Xem chi tiết

Lý thuyết về công của lực điện

Công của lực điện

Xem chi tiết

Lý thuyết về thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Thuyết êlectron

Xem chi tiết

Lý thuyết điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện

Điện trường.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 10 SGK Vật lí 11. Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất