CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG

Bình chọn:
3.9 trên 45 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 2 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 2 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 2 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 2 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 2 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 2 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 3 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 3 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 3 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 6 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 8 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Bài 4 - Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 4 - Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 10 SGK Vật lí 11. Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 3 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 9 SGK Vật lí 11. Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không ?

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 2 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 9 SGK Vật lí 11. Phát biểu định luật Cu-lông.

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 1 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 9 SGK Vật lí 11. Điện tích điểm là gì ?

Xem chi tiết

Bài 6- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 6- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 10 SGK Vật lí 11. Trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?

Xem chi tiết

Bài 8- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 8- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 10 SGK Vật lí 11. Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau...

Xem chi tiết

Bài 7- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 7- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 10 SGK Vật lí 11. Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông...

Xem chi tiết

Bài 5- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 5- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 10 SGK Vật lí 11. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết

Câu C2 trang 12 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 12 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 12 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 12 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 12 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 12 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C4 trang 13 SGK Vật lý 11 Câu C4 trang 13 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 13 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài