Bài 8. Điện năng - Công suất điện

Bình chọn:
4.4 trên 165 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về điện năng – công suất điện.

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về điện năng- công suất điện thường gặp

Xem chi tiết

Lý thuyết. Điện năng - Công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch. Nếu dòng điện có cường độ I thì sau một thời gian t sẽ có một điện lượng q = It di chuyển trong đoạn mạch (h.81) và khi đó lực điện một công là:

Xem chi tiết

Câu C2 trang 46 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 46 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 46 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 46 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C1 trang 46 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 46 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C5 trang 47 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 47 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C4 trang 47 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 47 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu 1 trang 49 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 49 SGK Vật lí 11. Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào thực hiện?

Xem lời giải

Câu 2 trang 49 SGK Vật lí 8

Hãy nêu tên một công cụ hay một thiết bị điện cho mỗi trường hợp dưới đây:

Xem lời giải

Câu 3 trang 49 SGK Vật lí 8

Giải bài 3 trang 49 SGK Vật lí 11. Công suất tỏa nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 49 SGK Vật lí 11

Công của nguồn điện có mối liên hệ gì với điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín? Viết công thức tính công và công suất của nguồn.

Xem lời giải

Bài 5 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 5 trang 49 SGK Vật lí 11. Chọn cậu đúng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 6 trang 49 SGK Vật lí 11. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 7 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 7 trang 49 SGK Vật lí 11. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A...

Xem lời giải

Bài 8 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 8 trang 49 SGK Vật lí 11. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W.

Xem lời giải

Bài 9 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 9 trang 49 SGK Vật lí 11. Một nguồn điện có suất điện động 12V...

Xem lời giải