Bài 8. Điện năng - Công suất điện

Bình chọn:
4.5 trên 133 phiếu
Câu C2 trang 46 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 46 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 46 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 46 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 46 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 46 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C1 trang 46 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 46 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 46 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C5 trang 47 SGK Vật lý 11 Câu C5 trang 47 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 47 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C4 trang 47 SGK Vật lý 11 Câu C4 trang 47 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 47 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu 1 trang 49 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 49 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 49 SGK Vật lí 11. Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào thực hiện?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 49 SGK Vật lí 8 Câu 2 trang 49 SGK Vật lí 8

Giải bài 2 trang 49 SGK Vật lí 11. Hãy nêu tên một công cụ hay một thiết bị điện cho mỗi trường hợp dưới đây:

Xem chi tiết

Câu 3 trang 49 SGK Vật lí 8 Câu 3 trang 49 SGK Vật lí 8

Giải bài 3 trang 49 SGK Vật lí 11. Công suất tỏa nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

Xem chi tiết

Câu 4 trang 49 SGK Vật lí 11 Câu 4 trang 49 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 49 SGK Vật lí 11. Công của nguồn điện có mối liên hệ gì với điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín? Viết công thức tính công và công suất của nguồn.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11 Bài 5 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 5 trang 49 SGK Vật lí 11. Chọn cậu đúng.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11 Bài 6 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 6 trang 49 SGK Vật lí 11. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11 Bài 7 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 7 trang 49 SGK Vật lí 11. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A...

Xem chi tiết

Bài 8 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11 Bài 8 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 8 trang 49 SGK Vật lí 11. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11 Bài 9 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

Giải bài 9 trang 49 SGK Vật lí 11. Một nguồn điện có suất điện động 12V...

Xem chi tiếtHỏi bài