Bài 6. Tụ điện

Bình chọn:
4.1 trên 116 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về tụ điện

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về tụ điện thường gặp

Xem chi tiết

Lý thuyết tụ điện

Tụ điện là gì ?Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Nó dùng để chứa điện tích.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 30 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 30 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 33 SGK Vật lí 11. Tụ điện là gì ? Tụ điện phẳng có cấu tạo như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 33 SGK Vật lí 11. Làm thế nào để tích điện cho tụ điện ? Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 33 SGK Vật lí 11. Điện dung của tụ điện là gì?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 33 SGK Vật lí 11. Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì ?

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 33 SGK Vật lí 11. Gọi Q, C, U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện...

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 33 SGK Vật lí 11. Trong trường hợp nào sau đây, ta không có một tụ điện ?

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Trên vỏ tụ điện có ghi 20 μF - 200 V...

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 60 V...

Xem lời giải