Bài 6. Tụ điện

Bình chọn:
4.2 trên 103 phiếu
Câu C1 trang 30 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 30 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 33 SGK Vật lí 11. Tụ điện là gì ? Tụ điện phẳng có cấu tạo như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 33 SGK Vật lí 11. Làm thế nào để tích điện cho tụ điện ? Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 33 SGK Vật lí 11. Điện dung của tụ điện là gì?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 33 SGK Vật lí 11. Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì ?

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 33 SGK Vật lí 11. Gọi Q, C, U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện...

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 33 SGK Vật lí 11. Trong trường hợp nào sau đây, ta không có một tụ điện ?

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 33 SGK Vật lí 11. Trên vỏ tụ điện có ghi 20 μF - 200 V...

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 33 SGK Vật lí 11. Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 60 V...

Xem lời giảiHỏi bài