Bài 6. Tụ điện

Bình chọn:
4.2 trên 102 phiếu
Câu C1 trang 30 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 30 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 30 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 33 - SGK Vật lí 11 Bài 1 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 33 SGK Vật lí 11. Tụ điện là gì ? Tụ điện phẳng có cấu tạo như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 33 - SGK Vật lí 11 Bài 2 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 33 SGK Vật lí 11. Làm thế nào để tích điện cho tụ điện ? Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 33 - SGK Vật lí 11 Bài 3 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 33 SGK Vật lí 11. Điện dung của tụ điện là gì?

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 33 - SGK Vật lí 11 Bài 4 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 33 SGK Vật lí 11. Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì ?

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 33 - SGK Vật lí 11 Bài 5 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 33 SGK Vật lí 11. Gọi Q, C, U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện...

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 33 - SGK Vật lí 11 Bài 6 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 33 SGK Vật lí 11. Trong trường hợp nào sau đây, ta không có một tụ điện ?

Xem chi tiết
Bài 7 - Trang 33 - SGK Vật lí 11 Bài 7 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 33 SGK Vật lí 11. Trên vỏ tụ điện có ghi 20 μF - 200 V...

Xem chi tiết
Bài 8 - Trang 33 - SGK Vật lí 11 Bài 8 - Trang 33 - SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 33 SGK Vật lí 11. Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 60 V...

Xem chi tiết


Gửi bài