Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

Bình chọn:
4.3 trên 112 phiếu
Câu C1 trang 81 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 81 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 81 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C3 trang 83 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 83 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 83 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C2 trang 83 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 83 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 83 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C4 trang 84 SGK Vật lý 11 Câu C4 trang 84 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 84 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu 1 trang 85 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 85 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 85 SGK Vật lí 11. Nội dung của thuyết điện li là gì? Anion thường là phần nào của phân tử?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 85 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 85 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 85 SGK Vật lí 11. Dòng điện trong chất điện phân khác với dòng điện trong kim loại như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 85 SGK Vật lí 11 Câu 3 trang 85 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 85 SGK Vật lí 11. Hãy nói rõ hạt tải điện nào mang dòng điện trên các phần khác nhau của mạch điện có chứa bình điện phân:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 85 SGK Vật lí 11 Câu 4 trang 85 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 85 SGK Vật lí 11. Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 85 SGK Vật lí 11 Câu 5 trang 85 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 85 SGK Vật lí 11. Hai bể điện phân: bể A để luyện nhôm, bể B để mạ niken. Hỏi bể nào có dương cực tan? Bể nào có suất phản điện?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 85 SGK Vật lí 11 Câu 6 trang 85 SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 85 SGK Vật lí 11. Phát biểu định luật Pha-ra-đây, viết công thức Fa-ra-đây và đơn vị dùng trong công thức này.

Xem chi tiết
Câu 7 trang 85 SGK Vật lí 11 Câu 7 trang 85 SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 85 SGK Vật lí 11. Khi điện phân dung dịch H2SO4 với điện cực bằng graphit, thì ta thu được khí oxi bay ra.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 85 sgk vật lí 11 Bài 8 trang 85 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 85 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào là chính xác

Xem chi tiết
Bài 9 trang 85 sgk vật lí 11 Bài 9 trang 85 sgk vật lí 11

Giải bài 9 trang 85 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây chính xác

Xem chi tiết
Bài 10 trang 85 sgk vật lí 11 Bài 10 trang 85 sgk vật lí 11

Giải bài 10 trang 85 SGK Vật lí 11. Tốc độ chuyển động có hướng của ion Na+ và Cl- trong nước có thể tính theo công thức: v = μE...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 85 sgk vật lí 11 Bài 11 trang 85 sgk vật lí 11

Giải bài 11 trang 85 SGK Vật lí 11. Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10μm

Xem chi tiết


Gửi bài