CHƯƠNG VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.9 trên 93 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Đề số 2 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Đề số 2 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Đề số 2 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 164 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 164 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 164 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C2 trang 164 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 164 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 164 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C1 trang 164 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 164 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 164 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Bài 1 trang 166 sgk Vật lý lớp 11 Bài 1 trang 166 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 1 trang 166 SGK Vật lí 11. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 166 sgk Vật lý lớp 11 Bài 2 trang 166 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 2 trang 166 SGK Vật lí 11. Chiết suất tỉ đối n21 của môi trường (2) đối với môi trường (1) là gì ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 166 sgk Vật lý lớp 11 Bài 3 trang 166 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 3 trang 166 SGK Vật lí 11. Chiết suất tuyệt đối n của một môi trường là gì ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 166 sgk Vật lý lớp 11 Bài 4 trang 166 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 4 trang 166 SGK Vật lí 11. Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 166 sgk Vật lý lớp 11 Bài 5 trang 166 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 5 trang 166 SGK Vật lí 11. Một tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước

Xem chi tiết

Bài 6 trang 166 sgk Vật lý lớp 11 Bài 6 trang 166 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 6 trang 166 SGK Vật lí 11. Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 166 sgk Vật lý lớp 11 Bài 7 trang 166 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 7 trang 166 SGK Vật lí 11. Có ba môi trường trong suốt (1), (2), (3)

Xem chi tiết

Bài 8 trang 167 sgk Vật lý lớp 11 Bài 8 trang 167 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 8 trang 167 SGK Vật lí 11. Một cái thước được cắm thẳng đứng

Xem chi tiết

Bài 9 trang 167 sgk Vật lý lớp 11 Bài 9 trang 167 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 9 trang 167 SGK Vật lí 11. Một tia sáng được chiếu đến điểm giữa của mặt

Xem chi tiết

Câu C1 trang 168 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 168 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 168 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Bài 1 trang 172 sgk Vật lý lớp 11 Bài 1 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 1 trang 172 SGK Vật lí 11. Thế nào là phản xạ toàn phần? Điều kiện để có phản xạ toàn phần.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 172 sgk Vật lý lớp 11 Bài 2 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 2 trang 172 SGK Vật lí 11. So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 172 sgk Vật lý lớp 11 Bài 3 trang 172 sgk Vật lý lớp 11

Giải bài 3 trang 172 SGK Vật lí 11. Cáp quang là gì?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài