Bài 4. Công của lực điện

Bình chọn:
4.5 trên 165 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế thường gặp

Xem chi tiết

Lý thuyết về công của lực điện

Công của lực điện

Xem chi tiết

Câu C1 trang 23 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 23 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu C2 trang 23 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 23 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 24 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 24 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 25 SGK Vật lí 11. Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lí 11. Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lí 11. Thế năng của điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 25 SGK Vật lí 11. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện ?

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lí 11. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 25 SGK Vật lí 11. Cho một điện tích di chuyển trong điện trường...

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 25 SGK Vật lí 11. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

Xem lời giải