Bài 4. Công của lực điện

Bình chọn:
4.5 trên 135 phiếu
Câu C1 trang 23 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 23 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 23 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C2 trang 23 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 23 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 23 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 24 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 24 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 24 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 25 - SGK Vật lí 11 Bài 1 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 25 SGK Vật lí 11. Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều.

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 25 - SGK Vật lí 11 Bài 2 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lí 11. Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường.

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 25 - SGK Vật lí 11 Bài 3 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lí 11. Thế năng của điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 4 - Trang 25 - SGK Vật lí 11 Bài 4 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 25 SGK Vật lí 11. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện ?

Xem chi tiết

Bài 5 - Trang 25 - SGK Vật lí 11 Bài 5 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lí 11. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

Xem chi tiết

Bài 6 - Trang 25 - SGK Vật lí 11 Bài 6 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 25 SGK Vật lí 11. Cho một điện tích di chuyển trong điện trường...

Xem chi tiết

Bài 7 - Trang 25 - SGK Vật lí 11 Bài 7 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 25 SGK Vật lí 11. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.

Xem chi tiết

Bài 8 - Trang 25 - SGK Vật lí 11 Bài 8 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

Xem chi tiếtHỏi bài