Bài 29. Thấu kính mỏng

Bình chọn:
4.4 trên 112 phiếu
Phương pháp giải các dạng bài tập thấu kính

Phương pháp giải các dạng bài tập thấu kính

Xem chi tiết

Lý thuyết về thấu kính mỏng

Thấu kính là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa ...) giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng

Xem chi tiết

Câu C1 trang 181 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 181 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 182 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 182 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 184 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 184 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C4 trang 185 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 185 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C5 trang 187 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 187 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 1 trang 189 SGK Vật lí 11. Thấu kính là gì ? Kể các loại thấu kính.

Xem lời giải

Bài 2 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 2 trang 189 SGK Vật lí 11. Nêu tính chất quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật. Minh họa bằng đường truyền của tia sáng cho mỗi trường hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 3 trang 189 SGK Vật lí 11. Tiêu cự, độ tụ của thấu kính là gì ? Đơn vị của tiêu cự và độ tụ ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 4 trang 189 SGK Vật lí 11. Chọn phát biểu đúng với vật đặt trước thấu kính.

Xem lời giải

Bài 5 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 5 trang 189 SGK Vật lí 11. Có thể kết luận gì về loại thấu kính ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 6 trang 189 SGK Vật lí 11. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 7 trang 189 SGK Vật lí 11. Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 8 trang 189 SGK Vật lí 11. Người ta dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ 1 dp để thu ảnh của Mặt trăng.

Xem lời giải

Bài 9 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 9 trang 189 SGK Vật lí 11. Hãy lập công thức của tiêu cự thấu kính f theo a và l...

Xem lời giải

Bài 10 trang 190 sgk vật lý 11

Giải bài 10 trang 190 SGK Vật lí 11. Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật - ảnh là:

Xem lời giải

Bài 11 trang 190 sgk vật lý 11

Giải bài 11 trang 190 SGK Vật lí 11. Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp. Tính tiêu cự của kính.

Xem lời giải

Bài 12 trang 190 sgk vật lý 11

Giải bài 12 trang 190 SGK Vật lí 11. Trong hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính L, A là vật điểm thật...

Xem lời giải