CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 +3 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 +3 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 + 3 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 + 3 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 + 3 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 2 + 3 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu 1 trang 78 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 78 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 78 SGK Vật lí 11. Hạt tải điện trong kim loại là loại êlectron nào? Mật độ của chúng vào cỡ nào?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 78 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 78 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 78 SGK Vật lí 11. Vì sao điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 78 SGK Vật lí 11 Câu 3 trang 78 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 78 SGK Vật lí 11. Điện trở của kim loại thường và siêu dẫn khác nhau như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 78 SGK Vật lí 11 Câu 4 trang 78 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 78 SGK Vật lí 11. Do đâu mà cặp nhiệt điện có suất điện động?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 78 sgk vật lí 11 Bài 5 trang 78 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 78 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào là chính xác

Xem chi tiết
Bài 6 trang 78 sgk vật lí 11 Bài 6 trang 78 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 78 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào là chính xác

Xem chi tiết
Bài 7 trang 78 sgk vật lí 11 Bài 7 trang 78 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 78 SGK Vật lí 11. Một bóng đèn 220V - 100W

Xem chi tiết
Bài 8 trang 78 sgk vật lí 11 Bài 8 trang 78 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 78 SGK Vật lí 11. Khối lượng mol nguyên tử của đồng

Xem chi tiết
Bài 9 trang 78 sgk vật lí 11 Bài 9 trang 78 sgk vật lí 11

Giải bài 9 trang 78 SGK Vật lí 11. Để mắc đường dây tải điện từ điểm A đến địa điểm B

Xem chi tiết
Câu C1 trang 81 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 81 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 81 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C3 trang 83 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 83 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 83 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C2 trang 83 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 83 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 83 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C4 trang 84 SGK Vật lý 11 Câu C4 trang 84 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 84 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu 1 trang 85 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 85 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 85 SGK Vật lí 11. Nội dung của thuyết điện li là gì? Anion thường là phần nào của phân tử?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 85 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 85 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 85 SGK Vật lí 11. Dòng điện trong chất điện phân khác với dòng điện trong kim loại như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 85 SGK Vật lí 11 Câu 3 trang 85 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 85 SGK Vật lí 11. Hãy nói rõ hạt tải điện nào mang dòng điện trên các phần khác nhau của mạch điện có chứa bình điện phân:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài