CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
Câu 7 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 99 SGK Vật lí 11. Hãy kể hai ứng dụng của tia catốt mà em biết.

Xem lời giải

Bài 8 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 99 SGK Vật lí 11. Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của

Xem lời giải

Bài 9 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 9 trang 99 SGK Vật lí 11. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích điện âm vì

Xem lời giải

Bài 10 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 10 trang 99 SGK Vật lí 11. Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài

Xem lời giải

Bài 11 trang 99 sgk vật lí 11

Giải bài 11 trang 99 SGK Vật lí 11. Hiệu điện thế giữa anôt và và catôt của một súng êlectron là 2500V

Xem lời giải

Câu C1 trang 103 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 103 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 103 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 103 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 105 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 105 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu 1 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 106 SGK Vật lí 11. Tính chất điện của bán dẫn và kim loại khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 106 SGK Vật lí 11. Điểm khác nhau chính giữa nguyên tử đôno và axepto đối với Silic là gì?

Xem lời giải

Câu 3 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 106 SGK Vật lí 11. Mô tả cách sinh ra electron và lỗ trống trong bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n và p

Xem lời giải

Câu 4 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 106 SGK Vật lí 11. Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều nào?

Xem lời giải

Câu 5 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 106 SGK Vật lí 11. Khi nào thì một lớp bán dẫn p kẹp giữa hai lớp bán dẫn n trên một tinh thể được xem là một tranzito n-p-n?

Xem lời giải

Bài 6 trang 106 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 106 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

Xem lời giải

Bài 7 trang 106 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 106 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây về tranzito là chính xác?

Xem lời giải

Nội dung và cách tiến hành bài thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

I/ Mục đích - KHỏa sát đặc tính chỉnh lưu của Diode...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất