CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
Câu C4 trang 89 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 89 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C5 trang 91 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 91 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu 1 trang 93 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 93 SGK Vật lí 11. Mô tả thí nghiệm phát hiện và đo dòng điện qua chất khí và cách đưa hạt tải điện vào trong chất khí.

Xem lời giải

Câu 2 trang 93 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 93 SGK Vật lí 11. Trình bày hiện tượng nhân số hạt tải điện trong quá trình phóng điện qua chất khí.

Xem lời giải

Câu 3 trang 93 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 93 SGK Vật lí 11. Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

Xem lời giải

Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11

Giải bài 4 trang 93 SGK Vật lí 11. Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?

Xem lời giải

Câu 5 trang 93 SGK Vật lí 12

Giải bài 5 trang 93 SGK Vật lí 12. Trình bày thao tác hàn điện và giải thích vì sao phải làm thế?

Xem lời giải

Bài 6 trang 93 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 93 SGK Vật lí 11. Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

Xem lời giải

Bài 7 trang 93 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 93 SGK Vật lí 11. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do

Xem lời giải

Bài 8 trang 93 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 93 SGK Vật lí 11. Từ bảng 15.1 các em hãy ước tính:

Xem lời giải

Bài 9 trang 93 sgk vật lí 11

Cho phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp, giữa hai điện cực cách nhau 20 cm...

Xem lời giải

Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 97 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 97 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu 1 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 99 SGK Vật lí 11. Vì sao chân không không dẫn điện? Bằng cách nào ta tạo được dòng điện trong chân không?

Xem lời giải

Câu 2 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 99 SGK Vật lí 11. Điốt chân không có cấu tạo như thế nào và có tính chất gì?

Xem lời giải

Câu 3 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 99 SGK Vật lí 11. Tia catốt là gì? Có thể tạo ra nó bằng cách nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 99 SGK Vật lí 11. Tại sao khi phóng điện qua khí ở áp suất thấp lại sinh ra tia catốt?

Xem lời giải

Câu 5 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 99 SGK Vật lí 11. Kể vài tính chất của tia catốt chứng tỏ nó là dòng các êlectrôn bay tự do.

Xem lời giải

Câu 6 trang 99 SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 99 SGK Vật lí 11. Súng êlectron tạo ra tia catôt theo nguyên tắc nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất