Bài 2. Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích

Bình chọn:
4 trên 150 phiếu
Lý thuyết về thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Thuyết êlectron

Xem chi tiết

Câu C2 trang 12 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 12 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C3 trang 12 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 12 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C4 trang 13 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 13 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Câu C5 trang 13 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 13 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 14 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 14 SGK Vật lí 11. Trình bày nội dung thuyết êlectron.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 14 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 14 SGK Vật lí 11. Giải thích hiện tượng nhiễm điện âm của một quả cầu kim loại do tiếp xúc bằng thuyết êlectron.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 14 - SGK Vật lí 11

Trình bày hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng và giải thích hiện tượng đó bằng thuyết êlectron.

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 14 - SGK Vật lí 11

Phát biểu định luật bảo toàn điện tích và vận dụng để giải thích hiện tượng xảy ra khi...

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 14 - SGK Vật lí 11

Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 14 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 14 SGK Vật lí 11. Đưa gần một quả cầu Q điện tích dương lại gần đầu M của một khối trụ kim loại MN (Hình 2.4).

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 14 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 14 SGK Vật lí 11. Hãy giải thích hiện tượng bụi bám chặt vào các cánh quạt trần...

Xem lời giải