Đề kiểm tra giữa học kì 1

Bình chọn:
3.6 trên 123 phiếu
Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 11 - Đề số 01

Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 11 - Đề số 01 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 11 - Đề số 02

Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 11 - Đề số 02 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 11 - Đề số 03

Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 11 - Đề số 03 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 11 - Đề số 04

Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 11 - Đề số 04 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 11 - Đề số 05

Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 11 - Đề số 05 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề thi giữa học kì 1 lý lớp 11 năm 2020 - 2021 Sở GD - ĐT Bắc Ninh

Giải chi tiết đề thi giữa học kì 1 môn lý lớp 11 năm 2020 - 2021 Sở GD - ĐT Bắc Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải