Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn

Bình chọn:
4.7 trên 114 phiếu
Câu C1 trang 103 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 103 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 103 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

 Câu C2 trang 103 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 103 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 103 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 105 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 105 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 105 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu 1 trang 106 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 106 SGK Vật lí 11. Tính chất điện của bán dẫn và kim loại khác nhau như thế nào?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 106 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 106 SGK Vật lí 11. Điểm khác nhau chính giữa nguyên tử đôno và axepto đối với Silic là gì?

Xem chi tiết

Câu 3 trang 106 SGK Vật lí 11 Câu 3 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 106 SGK Vật lí 11. Mô tả cách sinh ra electron và lỗ trống trong bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n và p

Xem chi tiết

Câu 4 trang 106 SGK Vật lí 11 Câu 4 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 106 SGK Vật lí 11. Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều nào?

Xem chi tiết

Câu 5 trang 106 SGK Vật lí 11 Câu 5 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 106 SGK Vật lí 11. Khi nào thì một lớp bán dẫn p kẹp giữa hai lớp bán dẫn n trên một tinh thể được xem là một tranzito n-p-n?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 106 sgk vật lí 11 Bài 6 trang 106 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 106 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 106 sgk vật lí 11 Bài 7 trang 106 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 106 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây về tranzito là chính xác?

Xem chi tiếtHỏi bài