Bài 5. Điện thế - Hiệu điện thế

Bình chọn:
4.1 trên 104 phiếu
Phương pháp giải bài tập về điện thế - hiệu điện thế

Tổng hợp cách giải bài tập về điện thế - hiệu điện thế hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết về điện thế - Hiệu điện thế

Điện thế. Khái niệm điện thế.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 26 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 26 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1 - Trang 28 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 28 SGK Vật lí 11. Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 28 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 28 SGK Vật lí 11. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 28 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 28 SGK Vật lí 11. Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích điểm q di chuyển giữa hai điểm đó ?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 28 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 28 SGK Vật lí 11. Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường, nêu rõ điều kiện áp dụng hệ thức đó.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 29 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 29 SGK Vật lí 11. Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 29 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 29 SGK Vật lí 11. Khi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường...

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 29 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 29 SGK Vật lí 11. Chọn câu đúng...

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 29 - SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 29 SGK Vật lí 11. Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm...

Xem lời giải

Bài 9 - Trang 29 - SGK Vật lí 11

Giải bài 9 trang 29 SGK Vật lí 11. Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron...

Xem lời giải