Bài 5. Điện thế - Hiệu điện thế

Bình chọn:
4.2 trên 78 phiếu
Câu C1 trang 26 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 26 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 26 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 28 - SGK Vật lí 11 Bài 1 - Trang 28 - SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 28 SGK Vật lí 11. Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 28 - SGK Vật lí 11 Bài 2 - Trang 28 - SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 28 SGK Vật lí 11. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì ?

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 28 - SGK Vật lí 11 Bài 3 - Trang 28 - SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 28 SGK Vật lí 11. Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích điểm q di chuyển giữa hai điểm đó ?

Xem chi tiết

Bài 4 - Trang 28 - SGK Vật lí 11 Bài 4 - Trang 28 - SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 28 SGK Vật lí 11. Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường, nêu rõ điều kiện áp dụng hệ thức đó.

Xem chi tiết

Bài 5 - Trang 29 - SGK Vật lí 11 Bài 5 - Trang 29 - SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 29 SGK Vật lí 11. Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?

Xem chi tiết

Bài 6 - Trang 29 - SGK Vật lí 11 Bài 6 - Trang 29 - SGK Vật lí 11

Giải bài 6 trang 29 SGK Vật lí 11. Khi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường...

Xem chi tiết

Bài 7 - Trang 29 - SGK Vật lí 11 Bài 7 - Trang 29 - SGK Vật lí 11

Giải bài 7 trang 29 SGK Vật lí 11. Chọn câu đúng...

Xem chi tiết

Bài 8 - Trang 29 - SGK Vật lí 11 Bài 8 - Trang 29 - SGK Vật lí 11

Giải bài 8 trang 29 SGK Vật lí 11. Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm...

Xem chi tiết

Bài 9 - Trang 29 - SGK Vật lí 11 Bài 9 - Trang 29 - SGK Vật lí 11

Giải bài 9 trang 29 SGK Vật lí 11. Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron...

Xem chi tiếtHỏi bài