Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Bình chọn:
4.1 trên 53 phiếu
Câu C1 trang 86 SGK  Vật lý 11 Câu C1 trang 86 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 86 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C2 trang 87 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 87 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 87 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 88 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 88 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 88 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C4 trang 89 SGK Vật lý 11 Câu C4 trang 89 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 89 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C5 trang 91 SGK Vật lý 11 Câu C5 trang 91 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 91 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu 1 trang 93 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 93 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 93 SGK Vật lí 11. Mô tả thí nghiệm phát hiện và đo dòng điện qua chất khí và cách đưa hạt tải điện vào trong chất khí.

Xem chi tiết

Câu 2 trang 93 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 93 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 93 SGK Vật lí 11. Trình bày hiện tượng nhân số hạt tải điện trong quá trình phóng điện qua chất khí.

Xem chi tiết

Câu 3 trang 93 SGK Vật lí 11 Câu 3 trang 93 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 93 SGK Vật lí 11. Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

Xem chi tiết

Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11 Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11

Giải bài 4 trang 93 SGK Vật lí 11. Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ catot đến anot?

Xem chi tiết

Câu 5 trang 93 SGK Vật lí 12 Câu 5 trang 93 SGK Vật lí 12

Giải bài 5 trang 93 SGK Vật lí 12. Trình bày thao tác hàn điện và giải thích vì sao phải làm thế?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 93 sgk vật lí 11 Bài 6 trang 93 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 93 SGK Vật lí 11. Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

Xem chi tiết

Bài 7 trang 93 sgk vật lí 11 Bài 7 trang 93 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 93 SGK Vật lí 11. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do

Xem chi tiết

Bài 8 trang 93 sgk vật lí 11 Bài 8 trang 93 sgk vật lí 11

Giải bài 8 trang 93 SGK Vật lí 11. Từ bảng 15.1 các em hãy ước tính:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 93 sgk vật lí 11 Bài 9 trang 93 sgk vật lí 11

Giải bài 9 trang 93 SGK Vật lí 11. Cho phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp, giữa hai điện cực cách nhau 20 cm...

Xem chi tiếtHỏi bài