CHƯƠNG VII. MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Đề số 2 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Đề số 2 – Vật lý 11

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Đề số 2 – Vật lý 11 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Đề số 1 – Vật lý 11 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Đề số 1 – Vật lý 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Đề số 1 – Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C2 trang 177 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 177 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 177 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C1 trang 177 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 177 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 177 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 178 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 178 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 178 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Bài 1 trang 179 sgk vật lý 11 Bài 1 trang 179 sgk vật lý 11

Giải bài 1 trang 179 SGK Vật lí 11. Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo và các đặc trưng quang học của lăng kính.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 179 sgk vật lý 11 Bài 2 trang 179 sgk vật lý 11

Giải bài 2 trang 179 SGK Vật lí 11. Trình bày tác dụng của lăng kính đối với sự truyền ánh sáng qua nó.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 179 sgk vật lý 11 Bài 3 trang 179 sgk vật lý 11

Giải bài 3 trang 179 SGK Vật lí 11. Nêu các công dụng của lăng kính.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 179 sgk vật lý 11 Bài 4 trang 179 sgk vật lý 11

Giải bài 4 trang 179 SGK Vật lí 11. Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính

Xem chi tiết

Bài 5 trang 179 sgk vật lý 11 Bài 5 trang 179 sgk vật lý 11

Giải bài 5 trang 179 SGK Vật lí 11. Cho tia sáng truyền tới lăng kính như Hình 28.9

Xem chi tiết

Bài 6 trang 179 sgk vật lý 11 Bài 6 trang 179 sgk vật lý 11

Giải bài 6 trang 179 SGK Vật lí 11. Chiết suất n của lăng kính có giá trị nào sau đây?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 179 sgk vật lý 11 Bài 7 trang 179 sgk vật lý 11

Giải bài 7 trang 179 SGK Vật lí 11. Lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC đỉnh A.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 181 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 181 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 181 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C2 trang 182 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 182 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 182 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C3 trang 184 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 184 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 184 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C4 trang 185 SGK Vật lý 11 Câu C4 trang 185 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 185 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Câu C5 trang 187 SGK Vật lý 11 Câu C5 trang 187 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 187 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết

Bài 1 trang 189 sgk vật lý 11 Bài 1 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 1 trang 189 SGK Vật lí 11. Thấu kính là gì ? Kể các loại thấu kính.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 189 sgk vật lý 11 Bài 2 trang 189 sgk vật lý 11

Giải bài 2 trang 189 SGK Vật lí 11. Nêu tính chất quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật. Minh họa bằng đường truyền của tia sáng cho mỗi trường hợp.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài