Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Bình chọn:
4 trên 114 phiếu
Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

I Mục đích: - Áp dụng biểu thức hiệu điện thế của đoạn mạch chứa nguồn điện...

Xem lời giải

Câu C1 trang 64 SGK Vật lý 11

Giải câu C1 trang 64 SGK Vật lí 11, hãy nói rõ chức năng hoạt động của miliampe kế A,...

Xem lời giải

Câu C2 trang 64 SGK Vật lý 11

Giải câu C2 trang 64 SGK Vật lí 11. Tại sao khi mắc một vôn kế V có điện trở không lớn ...

Xem lời giải

Câu C4 trang 66 SGK Vật lý 11

Giải câu C4 trang 66 SGK Vật lý 11. Trong mạch điện Hình 12.3, nếu để biến trở R hở mạch, ...

Xem lời giải

Câu C3 trang 66 SGK Vật lý 11

Giải câu C3 trang 66 SGK Vật lý 11. Tại sao không được phép dùng nhầm thang đo cường độ dòng điện của đồng hồ ...

Xem lời giải

Câu C5 trang 67 SGK Vật lý 11

Giải câu C5 trang 67 SGK Vật lý 11. Phải vẽ đường biểu diễn của đồ thị U=f(I) ....

Xem lời giải

Bài 1 trang 70 SGK Vật lý 11

Giải bài 1 trang 70 SGK Vật lý 11. Vẽ lại mạch điện và mô tả phương pháp xác định suất điện động và điện trở trong ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Vật lý 11

Giải bài 2 trang 70 SGK Vật lý 11. Vẽ lại mạch điện và mô tả phương pháp xác định suất điện động ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Vật lý 11

Giải bài 3 trang 70 SGK Vật lý 11. Muốn sử dụng đồng hồ đo điện đa năng ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 70 SGK Vật lí 11. Tại sao có thể mắc nối tiếp vôn kế với pin điện hóa ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 70 SGK Vật lí 11. Tại sao cần phải mắc thêm điện trở ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 SGK Vật lý 11

Giải bài 6 trang 70 SGK Vật lý 11. Với các dụng cụ thí nghiệm đã cho trong bài này, ta có thể ...

Xem lời giải