Bài 34. Kính thiên văn

Bình chọn:
4.3 trên 31 phiếu
Lý thuyết về kính thiên văn

Kính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đối với những vật ở rất xa (các thiên thể).

Xem chi tiết

Câu C1 trang 214 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 214 SGK Vật lý 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 216 sgk vật lý 11

Giải bài 1 trang 216 SGK Vật lí 11. Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 216 sgk vật lý 11

Giải bài 2 trang 216 SGK Vật lí 11. Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Xem lời giải

Bài 3 trang 216 sgk vật lý 11

Giải bài 3 trang 216 SGK Vật lí 11. Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Xem lời giải

Bài 4 trang 216 sgk vật lý 11

Giải bài 4 trang 216 SGK Vật lí 11. Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.

Xem lời giải

Bài 5 trang 216 sgk vật lý 11

Giải bài 5 trang 216 SGK Vật lí 11. Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 216 sgk vật lý 11

Giải bài 6 trang 216 SGK Vật lí 11. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 216 sgk vật lý 11

Giải bài 7 trang 216 SGK Vật lí 11. Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

Xem lời giải