CHƯƠNG IV. TỪ TRƯỜNG

Bình chọn:
4.2 trên 41 phiếu
Bài 6 trang 128 sgk vật lí 11 Bài 6 trang 128 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 128 SGK Vật lí 11. Phần tử dòng điện Il nằm trong từ trường đều...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 128 sgk vật lí 11 Bài 7 trang 128 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 128 SGK Vật lí 11. Phần tử dòng điện Il được treo nằm ngang trong...

Xem chi tiết
Câu C1 trang 130 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 130 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 130 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C3 trang 132 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 132 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 132 SGK Vật lý 11. Tìm một điểm trên đoạn O1O2 ...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 133 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 133 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 133 SGK Vật lí 11. Cảm ứng từ trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 133 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 133 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 133 SGK Vật lí 11. Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy dịch chuyển:

Xem chi tiết
Bài 3 sgk trang 133 sgk vật lí 11 Bài 3 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 3 trang 133 SGK Vật lí 11. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.

Xem chi tiết
Bài 4 sgk trang 133 sgk vật lí 11 Bài 4 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 4 trang 133 SGK Vật lí 11. Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ.

Xem chi tiết
Bài 5 sgk trang 133 sgk vật lí 11 Bài 5 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 133 SGK Vật lí 11. So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây điện sau:

Xem chi tiết
Bài 6 sgk trang 133 sgk vật lí 11 Bài 6 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 133 SGK Vật lí 11. Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài...

Xem chi tiết
Bài 7 sgk trang 133 sgk vật lí 11 Bài 7 sgk trang 133 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 133 SGK Vật lí 11. Hai dòng điện I1 = 3A, I2 = 2A ...

Xem chi tiết
Câu C1 trang 136 SGK Vật lý 11 Câu C1 trang 136 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 136 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C2 trang 136 SGK Vật lý 11 Câu C2 trang 136 SGK Vật lý 11

Giải Câu C2 trang 136 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C4 trang 137 SGK Vật lý 11 Câu C4 trang 137 SGK Vật lý 11

Giải Câu C4 trang 137 SGK Vật lý 11

Xem chi tiết
Câu C3 trang 137 SGK Vật lý 11 Câu C3 trang 137 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 137 SGK Vật lý 11. Hình 22.6 là quỹ đạo trong của một electron ...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 138 SGK Vật lí 11 Câu 1 trang 138 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 138 SGK Vật lí 11. Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 138 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 138 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Xem chi tiết
Bài 3 sgk trang 138 sgk vật lí 11 Bài 3 sgk trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 3 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 138 sgk vật lí 11 Bài 4 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 4 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 138 sgk vật lí 11 Bài 5 trang 138 sgk vật lí 11

Giải bài 5 trang 138 SGK Vật lí 11. Một ion theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài