Bài 12 trang 190 SGK Vật lí 11


Trong hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính L, A là vật điểm thật...

Đề bài

Trong hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính L, A là vật điểm thật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

Với mỗi trường hợp, hãy xác định:

a) A' là ảnh thật hay ảnh ảo.

b) Loại thấu kính.

c) Các tiêu điểm chính (bằng phép vẽ).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng BẢNG TÓM TẮT trang 186 - SGK Vật Lí 11

- Các tia sáng đặc biệt:

 + Tia sáng qua quang tâm O của thấu kính.

 + Tia tới song song với trục chính của thấu kính.

Lời giải chi tiết

a.

+ Vì A và A' nằm cùng một phía so với trục chính nên chúng khác tính chất => A là vật thật thì A' là ảnh ảo.

+ A' nằm xa trục chính A hơn nên thấu kính là thấu kính hội tụ.

+ Các tiêu điểm chính.

- Nối AA' cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

- Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

- Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA' kéo dài cắt xy tại F' Khi đó F' là tiêu điểm ảnh của thấu kính.

Tiêu điểm vật F lấy đốĩ xứng với F' qua quang tâm O.

 

Giải bài 12  phần a trang 190 vật lí 11

b.

+ A là vật thật: A’ và A nằm cùng bên trục chính xy của thấu kính ⇒ A’ là ảnh ảo.

+ A’ nằm gần trục chính của thấu kính hơn A ⇒ thấu kính phân kì.

+ Các tiêu điểm chính

- Nối AA' cắt xy tại O thì O là quang tâm của thấu kính.

- Dựng thấu kính tại O và vuông góc với trục chính xy.

- Từ A vẽ tia AI // xy cắt thấu kính tại I. Nối IA' kéo dài cắt xy tại F’ Khi đó F' là tiêu điểm ảnh của thấu kính.

Tiêu điểm vật F lấy đối xứng với F' qua quang tâm O.

Giải bài 12  phần b trang 190 vật lí 11

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí