Giải bài 2 trang 77 SGK Giải tích 12


Tính đạo hàm của các hàm số:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính đạo hàm của các hàm số:

LG a

a) \(y = 2xe^x +3sin2x\);

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng đạo hàm cơ bản: \(\left( {{e^x}} \right)' = {e^x},\,\left( {\sin kx} \right)' = k\cos kx\) và quy tắc tính đạo hàm của một tích: \(\left( {uv} \right)' = u'.v + u.v'\).

Lời giải chi tiết:

\(y' = (2x{e^x})' + 3(\sin 2x)' \)

\(= 2.(x)'{e^x} + 2x({e^x})'+ {\rm{ }}3.2\cos 2x\)

\( = 2.1.{e^x} + 2x.{e^x} + 6\cos 2x\)

\(=2\left( {1 + x} \right){e^x} + 6\cos 2x\)

LG b

b) \(y = 5x^2- 2^x\cos x\);

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}y'  = \left( {5{x^2}} \right)' - \left( {{2^x}\cos x} \right)'\\= 5.2x - \left( {\left( {{2^x}} \right)'.\cos x + {2^x}.\left( {\cos x} \right)'} \right)\\ = 10x - \left( {{2^x}.\ln 2.\cos x - {2^x}.\sin x} \right)\\ = 10x - {2^x}\left( {\ln 2\cos x - \sin x} \right)\end{array}\)

LG c

c) \(y = \dfrac{{x + 1}}{{{3^x}}}.\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{y' = \dfrac{{{{\left( {x + 1} \right)}^\prime }{{.3}^x} - \left( {x + 1} \right).{{\left( {{3^x}} \right)}^\prime }}}{{{{\left( {{3^x}} \right)}^2}}}}\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} = \dfrac{{{3^x} - \left( {x + 1} \right){{.3}^x}\ln 3}}{{{{\left( {{3^x}} \right)}^2}}}}\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} = \dfrac{{{3^x}\left( {1 - \left( {x + 1} \right)\ln 3} \right)}}{{{{\left( {{3^x}} \right)}^2}}}}\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} = \dfrac{{1 - \left( {x + 1} \right)\ln 3}}{{{3^x}}}}
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.