Trả lời câu hỏi 1 trang 71 SGK Giải tích 12


Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80902400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. ...

Đề bài

Cho biết năm \(2003\), Việt Nam có \(80902400\) người và tỉ lệ tăng dân số là \(1,47%\). Hỏi năm \(2010\) Việt Nam sẽ có bao nhiêu người, nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm không đổi ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(T = A{\left( {1 + r} \right)^N}\)

Lời giải chi tiết

Từ năm \(2003\) đến năm \(2010\) là \(7\) năm.

Vậy năm \(2010\) Việt Nam sẽ có số người là: \(80902400\;.\;{\left( {1{\rm{ }} + {\rm{ }}0.0147} \right)^7} = {\rm{ }}89603511,14.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD