Giải bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12


Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm phần thực và phần ảo của số phức \(z\), biết:

LG a

a) \(z = 1 - πi\);       

Phương pháp giải:

Cho số phức \(z=a+bi\) với \(a, \, b \in R.\)

Ta có \(a\) được gọi là phần thực của số phức \(z\) và  \(b\) được gọi là phần ảo của số phức \(z.\)

Lời giải chi tiết:

\(z = 1 - \pi i = 1 + \left( { - \pi } \right).i\)

Phần thực: \(1\), phần ảo \(-π\);        

LG b

b) \(z = \sqrt 2 - i\);

Lời giải chi tiết:

\(z = \sqrt 2  - i = \sqrt 2  + \left( { - 1} \right).i\)

Phần thực: \(\sqrt2\), phần ảo \(-1\);            

LG c

c) \(z = 2\sqrt 2\);           

Lời giải chi tiết:

\(z = 2\sqrt 2  = 2\sqrt 2  + 0.i\)

Phần thực \(2\sqrt2\), phần ảo \(0\);          

LG d

d) \(z = -7i\).

Lời giải chi tiết:

\(z =  - 7i = 0 + \left( { - 7} \right)i\)

Phần thực \(0\), phần ảo \(-7\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD